Regisztráció és bejelentkezés

Az áramlás alapú hálózatreprezentáció módjainak vizsgálata

Napjainkban kulcsfontosságú téma az Európai Unióban a tagországok villamosenergia-rendszerének és piacainak összehangolása, valamint egyesítése, melynek célja az Energiaunió létrejövetele. Az országok közötti együttműködés nem valósulhat meg az országhatárokat keresztező távvezetékek és az ezeken történő energiakereskedelem nélkül.

2015. májusa óta új, az EU által célul kitűzött módszertan váltotta fel a korábban alkalmazott határokhoz kötődő kapacitásszámítást a Nyugat-Közép-Európa régió határokon átnyúló kereskedelmében. Az új eljárás a Flow Based Market Coupling (FBMC), azaz az áramlás alapú piac-összekapcsolás, ezen módszer a fizikai vezetékek tényleges terhelhetőségét igyekszik leképezni.

A komplex hálózatot a módszertan linearizált teljesítmény-szállítási eloszlási tényezővel (PTDF) jellemzi, mely megadja, hogy egy adott teljesítmény-szállítás során a forrástól a nyelőig az egyes hálózati elemek az átvitt teljesítmény mekkora részét szállítják. [1] A PTDF kettő tagból áll, az első csak a fizikai paramétereket és a hálózaton történő teljesítmény áramlás tulajdonságait veszi figyelemben, valamint megmutatja az áramlások változását. A második tag, amelyet Generation Shift Key-nek (GSK) neveznek, a csomópont tulajdonságait adja meg, többek között az összekapcsolásban résztvevő piac összes betáplálásának részarányában az adott csomóponti betáplálását. Ezek az értékek az Átviteli Rendszerirányítók tapasztalati GSK értékeitől és a számítási stratégiától függ. Mivel a GSK egy FBMC-t befolyásoló lineáris paraméter, a számos statisztika és módszer ellenére az algoritmus nem mindig képes a vezetékek tényleges terhelhetőségét előre jelezni. [2]

TDK dolgozatomban a GSK hatását számszerűsítem áramlás alapú kapacitásjellemzőkre. Több esetet vizsgáltam meg, mindegyikben különböző számítási stratégia alapján megkapott eltérő GSK értékekkel számoltam.

A fogalmak rövid áttekintése után bemutatom az alkalmazott modell sajátosságait, a tényezők számítását, az ehhez használt loadflow módszer működését. A dolgozat harmadik részében ismertetem a szakirodalomból megismert különböző GSK számítási módszereket és ezen összefüggések matematikai alakját. A GSK konkrét értékeinek ismeretében bevezetem az PTDF számítását, majd ezt követően a kapott eredmények összehasonlításával következtetést vonok le a GSK számítás módszerek eredményességéről.

[1]: Anga Zsolt, Nagy Ferenc "A villamosenergia-kereskedelem műszaki alapjainak megújítása" 2017 VII. Mechwart András Ifjúsági Találkozó, Bükkfürdő, Magyarország

[2]: C. Dierstein, "Impact of Generation Shift Key determination on flow based market coupling," 2017 14th International Conference on the European Energy Market (EEM), Dresden, 2017, pp. 1-7. doi: 10.1109/EEM.2017.7981901

szerző

  • Békési Márton
    Villamosmérnöki szak, alapképzés
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Sőrés Péter Márk
    egyetemi tanársegéd, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Morgan Stanley Jutalom