Regisztráció és bejelentkezés

NDN alapú szolgáltatás mediáció multihop Bluetooth Low Energy hálózatokban

A Bluetooth 4.1 szabvány megjelenésével (2013. december) az LE (Low Energy) variáns vezeték nélküli hálózatokban olyan új topológia-formációk kerültek bevezetésre az adatkapcsolati (MAC), melyek lehetővé teszik a több-ugrásos hálózatok felépítését. Bár ezen feladat megvalósításához léteztek korábban különböző megoldások, a technológia immáron a piconetek szétesése (vagy azok kikerülése) nélkül is lehetővé teszi a kommunikációt a kombinált (Master/Slave) szerepben való működés támogatásával.

Azonban a felsőbb rétegek (L2CAP, ATT, GATT) számára nem kerültek az említett szabvány által definiálásra a multi-hop útvonalak felderítésére, felépítésére, karbantartására és magára az adatforgalmazás mikéntjére vonatkozóan sem az interoperabilitáshoz szükséges különböző feltételek és szabályok. Ennek eredményeképpen bár léteznek jelenleg megoldások a több-ugrásos adatküldés megvalósítására, azok lényegüket tekintve nem veszik hasznát az L2CAP (Logical Link Control and Adaptation Protocol) feletti rétegeknek, így a definiált GATT (Generic Attribute Profile) keretrendszernek sem. Ebből fakadóan egy tőlünk két ugrásra levő modullal GATT specifikus üzenetek (pl. szolgáltatás-felderítés, adatok lekérdezése és írása, értesítések és jelzések beállítása) váltására csak igen körülményesen lehetünk képesek.

Az NDN (Named Data Networking, korábban Content-Centric Networking) koncepció és architektúra egy olyan új hálózati paradigmát követ, mely bizonyos értelemben szakít a hagyományos „párbeszéd” jellegű kommunikációs formával (így az állomáscímekkel és a hagyományos értelemben vett útvonalakkal) és a különböző tartalmak szétosztására helyezi hangsúlyt. Ennek megfelelően az adatok kerülnek címzésre (a nevük alapján) és nem az eszközök, így az adatok elérése a felsőbb rétegek számára sokkalta egyszerűbbé válik.

Dolgozatomban ezen megközelítés egyes elemeinek felhasználásával egy olyan szolgáltatás közvetítési eljárást vázolok fel, mely az egyes modulokban található lokális GATT struktúrákat képes – a hálózat egészében – elosztott módon kezelni, különösebben összetett útvonal-választási eljárás alkalmazása nélkül, az egyes végpontok számára „kvázi” transzparens módon. Mindemellett a tesztelési és verifikációs célzattal létrehozott kísérleti rendszer is bemutatásra kerül, a megoldás valós környezetben való alkalmazásának értékelésével egyetemben.

szerző

 • Balogh András
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Imre Sándor
  egyetemi tanár, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 • Dr. Szabó Sándor
  adjunktus, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

helyezés

I. helyezett