Regisztráció és bejelentkezés

Hálózati Forgalmat Leíró Karakterláncok Illesztését Végző Algoritmus Tesztelése

Az internet egyre nagyobb térhódításával egyre gyorsabb és gyorsabb hálózati eszközöket kell tervezni. Az ilyen nagysebességű eszközök - mint routerek, tűzfalak, mobil átjárok, stb. - tesztelése nehéz feladat. Az internet szolgáltatók ritkán vállalják fel a valós idejű tesztek kockázatát és a rögzített forgalmi adatok terjesztése - elsősorban a felhasználói anonimitás miatt - szintén korlátolt.

Ennek a problémának a megoldására készítettünk egy keretrendszert az Ericsson Hungary Kft. és a BME TMIT Nagysebességű Hálózatok Laboratóriuma együttműködésével [1, 2]. A rendszer tipikus felhasználói viselkedések emulálásával képes hálózati forgalmat rögzíteni, majd ezen rögzített adatok alapján nagysebességű forgalmat előállítani. A tipikus felhasználói viselkedések azonosítása speciális karakterláncok segítségével történik, mely utal az adott felhasználó által használt alkalmazások típusára. A keretrendszer akkori állapotában a tipikus viselkedések keresését és illesztését a teljes forgalomra egy teljes egyezést kereső algoritmus végezte. A keretrendszer ezen részét tovább fejlesztettük és lecseréltük egy heurisztikus pontozási rendszerrel működő algoritmusra, mely képes megtalálni azt a tipikus felhasználói viselkedést, mely egy tetszőleges forgalommintához a legjobban hasonlít. Ezen algoritmus adja a dolgozat fő témáját.

A dolgozatban bemutatásra kerül az általunk épített forgalom emuláló keretrendszer általános felépítése. Ezen felül részletesen áttekintésre kerül a továbbfejlesztett rendszerben használt forgalomleíró karakterláncok előállítása, illetve az illesztő algoritmus alapelvei. A dolgozatban bemutatja az algoritmus pontozási rendszerének tesztelését egy mesterségesen előállított adatbázison keresztül. Bemutatjuk a legoptimálisabb teszteset alkalmazását azon a valós mérési eredményekből kapott adatbázison, mely az emuláló keretrendszer alapját képzi.

szerző

 • Megyesi Péter
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Molnár Sándor
  egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
 • Szabó Géza
  Research Fellow, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

III. helyezett