Regisztráció és bejelentkezés

Hatékony link-hiba detekciós megoldások vizsgálata és implementálása alsó kategóriás hálózati útválasztókon.

A távközlés kialakulásának kezdete óta komoly problémát jelent a közvetítő közeg megváltozásából adódó információvesztés. Ennek speciális változata, ha a fizikai közvetítő közeg, azaz információ továbbításra használt csatorna alappillére szűnik meg. Ezt a jelenséget a távközlés jellegéből adódóan nem lehet elkerülni. Emiatt, függetlenül az átviteli közegtől, minden távközlési rendszernek számolnia kell ezzel a problémával.

Ezért, akárcsak a régi távíró rendszerekben, úgy a mai számítógép-hálózatokban is különböző megoldások léteznek e probléma kezelésére, azaz a közvetítő közeg meglétének ellenőrzésére.

Napjaink számítógép-hálózataira jellemző továbbá az olyan eszközök elterjedése, melyek az alacsony árukhoz képest komoly teljesítménnyel rendelkeznek, ugyanakkor alsó kategóriás, otthoni felhasználásra szánt routerek.

Mára ezek az eszközök rendelkeznek akkora teljesítménnyel, hogy a tervezett otthoni felhasználáson túl akár különböző kutatások, fejlesztések prototípusaként is helyt állnak, bizonyos esetekben kiváltva a drágább teszteszközöket. Viszont ezen alsó kategóriás útvonalválasztók e célú felhasználáshoz gyenge link-hiba detekciós képességekkel rendelkeznek, ugyanis a link-állapotváltozásokat jelzés nélkül kezelik. Ezáltal megnehezítik az egyedi routing szolgáltatások alkalmazását. Dolgozatomban a létező link-hiba detekciós megoldások ismertetésén túl bemutatok egy általam készített, ezen eszközöket megcélzó, azok hiányosságait áthidaló, az eddig alkalmazottaknál optimálisabb megvalósítást.

szerző

  • Lévai Tamás
    mérnökinformatikus
    nappali

konzulens

  • Németh Felicián
    tudományos segédmunkatárs, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

helyezés

Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom