Regisztráció és bejelentkezés

Erőművi befektetések és hatásaik modellezése a villamosenergia-piac hosszútávú fejlődésének elemzéséhez

A villamosenergia-rendszer liberalizálása következtében a befektetési döntéshozatal decentralizált lett, így az egyes kapacitáskiépítések és erőművek privát vállalatok érdekeltségi körébe kerültek. Ennek következtében a fókusz áttolódott a fogyasztói igény, vagyis a kereslet kielégítésének szükségéről a vállalatok profitmaximalizálására. Emiatt szükségessé vált olyan modellek kialakítása, amelyek a villamosenergia-rendszerbe való befektetés hatásait elemzik. Ezek a modellek egyik oldalról az energiaipari cégek befektetési döntéseit támogatják, azáltal hogy alátámasztják vagy megcáfolják a beruházási döntés indokoltságát, esetleg meghatározzák az optimális befektetés időpontját, másik oldalról a szabályozó szerveknek szolgálnak útmutatásul, hogy milyen és mekkora támogatások szükségesek a beruházási hajlandóság növelésére abban az esetben, ha a kiépített kapacitások nem elegendően nagyok.

A befektetési döntéshozók az erőmű jövőbeli becsült pénzáramlásai alapján döntenek a beruházásról, vagyis az erőmű becsült értékének megállapítása elengedhetetlen, amelynek egyik fő eleme a jövőbeli villamosenergia-ár becslése. A kialakuló ár függ az újonnan kiépülő kapacitásoktól is, ezért azokat a modelleket, amelyekben a kiépült kapacitások és az ár között visszacsatolás van, dinamikus modelleknek hívják. A fókusz nem csak a befektetők döntéseinek és a villamosenergia-piac fejlődésének modellezésén van, hanem a kettő közötti kölcsönös kapcsolaton is.

szerző

  • Hackel Kristóf
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Divényi Dániel
    egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikai Szakkollégium Egyesület I. helyezett