Regisztráció és bejelentkezés

A magyar kiegyenlítőenergia-piaci árképzési rendszer vizsgálata

Dolgozatomban a magyar kiegyenlítőenergia-piaci árképzési rendszerrel és annak menetrendtartást ösztönző hatásának vizsgálatával foglalkozom.

Kutatásom alapkérdése, hogy a kiegyenlítő energia árképzési rendszere milyen mértékben ösztönzi a mérlegköröket a pontos másnapi villamosenergia-menetrend megadására. A büntetési tényezőket a rendszerirányító 2013-ban megemelte, hogy a mérlegköröket pontosabb menetrendadásban tegye érdekeltté. Dolgozatomban az ösztönző hatás változását is elemezni fogom.

A Kereskedelmi Szabályzat alapján ismertetem a hazai villamosenergia-piac napi működését, a mérlegkörrendszert, a menetrendadás célját, illetve a kiegyenlítő energia fogalmát. Részletesen bemutatom a kiegyenlítő energia árképzési rendszerét elméleti és gyakorlati szempontból. A vizsgálatokat MATLAB környezetben készített modellen végzem el. Dominánsstratégia-modell segítségével vizsgálom a mérlegkörök várható fajlagos kiegyenlítőenergia-költségét, amint azok alul-, túl-, vagy pontosan fedik másnapi piaci pozícióikat. Historikus adatokra alapozott, sztochasztikus mérlegkör-modellek, valamint valós tartalékpiaci árakból képzett kiegyenlítő energia árak alkalmazásával elemzem a mérlegkörök kiegyenlítőenergia-költségét a régi és az új büntetési tényezők esetében.

A vizsgálataim eredményeként megállapítom, hogy a mind a jelenlegi, mind a megváltoztatott árképzési rendszer a mérlegköröket a piaci pozíciójuk kismértékű túlfedésében teszi érdekeltté. A tényezők idei módosítása ezt lényegében nem változtatta, az ösztönzés jellegét sokkal inkább a piaci árak egymáshoz való viszonya határozza meg.

szerző

  • Kondor Máté András
    villamosmérnöki
    nappali

konzulens

  • Dr. Divényi Dániel
    egyetemi adjunktus, Villamos Energetika Tanszék

helyezés

Energetikai Szakkollégium Egyesület Jutalom