Regisztráció és bejelentkezés

Repülőgép nemlineáris dinamikus modelljének identifikációja idő és frekvenciatartománybeli identifikációs módszerek bevonásával

A repülőgépek irányításának problémája egy kiterjedt és rohamosan fejlődő ága a szabályozástechnikának. A repülőgépek fedélzeti számítógépeire implementált szabályozások nemcsak a robotpilóta funkciót valósítanak meg, hanem komoly szerepet játszanak a pilóta munkájának támogatásában is. Ezeket az eljárásokat ún. UAV (Unmanned Aerial Vehicule) pilótanélküli kisrepülőgépeken fejlesztik és tesztelik. A precíz szabályozások tervezéséhez elengedhetetlenül fontos, hogy ismerjük a repülőgép pontos nemlineáris dinamikus modelljét. A modell matematikai alakja egzakt módon előáll, azonban a modell paramétereinek meghatározása komoly méréstechnikai és jelfeldolgozási feladat.

Bemutatunk egy eljárást, amely tesztrepüléseken mért adatok alapján lehetővé teszi a dinamikus modell paramétereinek meghatározását, a modell identifikálását.

Egy általunk ismert nemlineáris dinamikus modellel rendelkező repülőgépen hajtunk végre MATLAB/Simulink környezetben tesztrepüléseket [4]. Rögzítjük a szükséges adatokat, majd elvégezzük a jelfeldolgozási és paraméterbecslési feladatokat. A kapott eredmények validálása szempontjából kiemelten fontos a nemlineáris dinamikus modell paramétereinek ismerete. Az eljárás azonban - általánossága miatt - alkalmazható bármilyen más repülőgép vizsgálatához is.

Jelen TDK dolgozat egy tavalyi munkának [3] a folytatása. Az említett dolgozathoz hasonlóan most is felhasználásra kerülnek a SIDPAC identifikációs Toolbox függvényei. Részletesen bemutatásra kerülnek az idő és frekvenciatartománybeli identfikációs algoritmusok. Szimulációkon keresztül az eredmények összevetésre kerülnek a [3]-ban kapott eredményekkel.

A dolgozat nyelve: angol

szerző

 • Vízer Dániel
  villamosmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Mercere Guillaume
  , ENSIP, LAII (külső)
 • Dr. Lantos Béla
  Professor emeritus, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

helyezés

III. helyezett