Regisztráció és bejelentkezés

Zoledronsav előállításának vizsgálata különböző oldószerekben

A biszfoszfonátokat az esetek döntő részében megfelelően szubsztituált karbonsavból kiindulva, különböző mólarányokban alkalmazott egyszerű foszfor-reagensek felhasználásával állítják elő. A legtöbb esetben metánszulfonsavat (MSzS) alkalmaznak oldószerként. Hidrolízis, pH-állítás és a nyerstermék tisztítása után jutnak a kívánt termékhez. A MSzS nem tekinthető zöld oldószernek, drága és a feldolgozás során szükséges pH állítás közben Na-mezilát képződik belőle, amely eltávolítása nehézséget okoz a tisztítási szakaszban.

A kutatómunkám során egy, ma is forgalomban lévő, gyógyszeripari szempontból kiemelkedő fontosságú biszfoszfonsav, a zoledronsav szintézisét valósítottam meg különböző mólarányokban vett foszfor-triklorid és foszforossav reagensekkel szulfolánban és/vagy ionos folyadékok (IF) jelenlétében.. A reakcióidő 75 °C volt, a reakcióidő pedig 3 óra. Hidrolízist, pH állítást és sósavas átkristályosítást követően potenciometriás titrálással határoztuk meg a termék tisztaságát. Az IF-ok ún. „zöld oldószerek”, alacsony a gőznyomásuk, magas a hőstabilitásuk és visszanyerhetők, így egyre szélesebb körben használják őket a szerves szintézisekben.

Célul tűztük ki egy hatékony, magas termelést biztosító, a reagenseket optimális mennyiségben alkalmazó reakcióút kidolgozását. Fel kívántuk tárni továbbá a reakció mechanizmusát, valamint az ionos folyadékok reakcióban betöltött szerepét, miszerint szükséges-e oldószerként történő alkalmazásuk, vagy elég katalizátorként/adalékként alkalmazni őket.

A munkám során az ez idáig elért legmagasabb termeléssel valósítottam meg a zoledronsav előállítását. Szulfolánban, IF adalék jelenlétében, a P reagensek (PCl3:H3PO3) 2-2 ekvivalens mennyiségben való használatakor kiemelkedő, 94%-os termeléssel jutottam a tiszta termékhez, ami a kutatócsoportban született eredmények között is rekordnak számít.

csatolmány

szerző

 • Lévay Krisztina
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Grün Alajos
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Keglevich György
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Sőregi-Nagy Dávid Illés
  doktoráns, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett