Regisztráció és bejelentkezés

Optikailag aktív P-sztereogén centrumot tartalmazó szekunder foszfin-oxidok előállítása és sztereospecifikus átalakításaik vizsgálata

A szekunder foszfin-oxidok kiemelt jelentőséggel bírnak a foszforvegyületek körében, ugyanis ezen vegyületek stabil P-sztereogén centrumot tartalmazó intermediernek tekinthetők, amelyeket sztereospecifikus reakciókban továbbalakítva kaphatjuk a megfelelő optikailag aktív tercier foszfin-oxidokat.[1] A P(O)H funkciós csoportot tartalmazó vegyületek másik jelentőségét az adja, hogy preligandumnak tekinthetők, ugyanis átmenetifémek jelenlétében a trivalens tautomer forma kerül túlsúlyba, így előállíthatók a megfelelő foszfinossav-fémkomplexek.[2] Az optikailag aktív szekunder foszfin-oxidok előállítására rezolváláson és enantioszelektív szintézisen alapuló módszereket is kidolgoztak. Azonban az eljárások száma limitált, és a legtöbb esetben a terc-butil-származékok szintézisét vizsgálták.[3-4]

TDK munkám során célul tűztük ki, hogy diaril- és aril-alkil szekunder

foszfin-oxidok (1) szintézisét, rezolválását és továbbalakítási lehetőségeit vizsgáljuk. A racém vegyületek (1) szintéziséhez többféle védőcsoport-stratégiát is kipróbáltunk, és 10 különféle racém szekunder foszfin-oxidot (1) állítottunk elő. Kidolgoztuk és optimalizáltuk a racém vegyületek (1) rezolválását, és a legsikeresebb eljárásokat grammos tételig méretnöveltük. A diaril-származékok esetében vizsgáltuk az aromás gyűrűn található szubsztituensek hatását a rezolválás eredményességére. Végül a fenil-(2-metilfenil)foszfin-oxid példáján vizsgáltuk

a P-H csoport sztereospecifikus funkcionalizálási lehetőségeit is.

[1.] Chrzanowski J.; Krasowska D.; Urbaniak M.; Sieroń L.; Pokora‐Sobczak P.; Demchuk O. M.; Drabowicz J.; Eur. J. Org. Chem., 2018, 33, 4614-4627.

[2.] Achard T.; Chimia, 2016, 70, 8-19.

[3.] Kortmann, F. A.; Chang, M.-C.; Otten, E.; Couzijn, E. P. A.; Lutz, M.; Minnaard, A. J. Chem. Sci. 2014, 5, 1322-1327.

[4.] Han, Z. S.; Wu, H.; Xu, Y.; Zhang, Y.; Qu, B.; Li, Z.; Caldwell, D. R.; Fandrick, K. R.; Zhang, L.; Roschangar, F.; Song, J. J.; Senanayake, C. H. Org. Lett. 2017, 19, 1796-1799.

szerző

 • Szemesi Péter
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, levelező BSc
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Bagi Péter
  Egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Varga Bence
  PhD hallgató, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Sanofi-Chinoin Zrt. Hermecz István-díj I. helyezett