Regisztráció és bejelentkezés

Foszfin egységet tartalmazó királis makrociklusok szintézise

Foszfin egységet tartalmazó királis makrociklusok szintézise

Majoros István, IV. évf. (BSc)

Témavezetők: Dr. Tóth Tünde egyetemi docens

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Szabó-Szentjóbi Hajnalka doktoráns

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A trivalens foszforatomot tartalmazó vegyületeket fémekkel való jó koordinációs készségük miatt már régóta sikeresen alkalmazzák katalizátor prekurzorokként[1]. Foszfin egységet gyakran építenek be koronaéterekbe is, így tovább növelve azok jó koordinációs tulajdonságát. Amennyiben a makrociklus királis, aszimmetrikus indukció is várható a katalizált reakcióban.

Kutatócsoportunkban korábban már kidolgozták a trifenilfoszfin egységet tartalmazó enantiomertiszta koronaéterek szintézisét, és az így előállított vegyületeket sikeresen használták katalizátorligandumként sztirol hidroformilezési reakciójában[2]. Munkám során az ezirányú kutatásokat kiterjesztve előállítottam a korábban még nem közölt (S,S,S,S)-1, (S,S,S,S)-2, (S,S)-3, és (R,R)-4 makrociklusokat.

Az előállított triarilfoszfin egységet tartalmazó makrociklusokat a későbbiekben katalizátorligandumként szeretnénk vizsgálni sztirol hidroformilezési reakciójában. Célunk a korábbiaknál nagyobb mértékű aszimmetrikus indukció elérése.

1. Brunner, H.; Zettlmeier, W., Handbook of Enantioselective Catalysis with Transition Metal Compounds 1, 1993.

2. Pongrácz, P.; Szentjóbi, H.; Tóth, T.; Huszthy, P.; Kollár, L., Molecular Catalysis, 2017, 439, 128-133.

csatolmány

szerző

 • Majoros István
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Tóth Tünde
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Szabó-Szentjóbi Hajnalka
  Kutató-fejlesztő analitikus, Richter Gedeon NyRT (külső)
 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett