Regisztráció és bejelentkezés

Elemi kén alkalmazása multikomponensű reakciókban

Elemi kén alkalmazása multikomponensű reakciókban

Szabó Renáta, III. évf. (BSc)

Témavezetők: Dr. Ábrányi-Balogh Péter tudományos munkatárs, tiszteletbeli oktató

Természettudományi Kutatóközpont

Németh András György PhD hallgató

Természettudományi Kutatóközpont

Konzulens: Dr. Kupai József egyetemi adjunktus

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A multikomponensű reakciók fontos részét képzik a modern szerves szintetikus kémia eszköztárának. Segítségükkel komplex szerkezetek állíthatók elő akár egy preparatív lépésben, illetve alkalmasak lehetnek környezetbarát, atomhatékony és biztonságos alternatívát nyújtani, mint a korábban kidolgozott szintetikus eljárások. A természetben nagy mennyiségben előforduló, nem toxikus és könnyen kezelhető elemi kén szerves szintézisekben való felhasználása pedig segít kiváltani veszélyes, mérgező reagenseket, illetve fokozni a reakciók atomhatékonyságát1,2.

Munkánk során elemi kénből szerves bázisok segítségével egy poliszulfid anionokat tartalmazó homogén vizes oldatot állítottunk elő. Ezt az oldatot reagensként alkalmaztuk egy új multikomponensű reakcióban laktám-gyűrűt tartalmazó tiokarbamidok (5) előállítására izonitrilekből (1) és amidin típusú bázisokból (3) (1. ábra).

1. ábra

Az oldatfázisban aktivált kén előnye, hogy azzal a reakció víz-acetonitril elegyben homogén körülmények között is megvalósítható, így az eljárást sikeresen átültettük áramlásos kémiai reaktorba is. A kidolgozott módszert változatos szerkezetű izonitrilekre és amidin típusú bázisokra is kiterjesztettük, ezzel megmutatva az eljárás széleskörű alkalmazhatóságát.

(1) Nguyen, T. B.; Ermolenko, L.; Al-Mourabit, A. Org. Lett. 2012, 14, 4274–4277.

(2) Nguyen, T. B. Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 1066–1130.

csatolmány

szerző

 • Szabó Renáta
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Ábrányi-Balogh Péter
  tudományos munkatárs, MTA-TTK (külső)
 • Németh András
  PhD hallgató, Természettudományi Kutatóközpont (külső)
 • Dr. Kupai József
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett