Regisztráció és bejelentkezés

1,3-dihidro-2H-2λ6,3,4-benzotiadiazepin-2,2-dion származékok előállítása

1,3-dihidro-2H-2λ6,3,4-benzotiadiazepin-2,2-dion származékok előállítása

Teski Tamara, IV. évf. (BSc)

Témavezető: Nyulasi Bálint laborvezető

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Konzulens: Dr. Hornyánszky Gábor egyetemi docens

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Az Egis Gyógyszergyár Zrt.-ben évekig kutatták a szorongásgátló hatású, potenciálisan pszichiátriai betegségek kezelésre alkalmas benzo-tiadiazepinek előállítási lehetőségeit, valamint vizsgálták farmakológiai tulajdonságaikat.(1) TDK munkám során célul tűztem ki a kereskedelemből könnyen beszerezhető vegyületekből (1a-c) kiinduló benzo-tiadiazepin szintézisutak kidolgozását, a köztitermékek és a célvegyületek jellemzését.

Az egyes modellek esetében különféle reakcióutakon jutottam el az 5a–c benzil-alkohol származékokig. Az alkoholokból mezilátokat (6a–c), majd izotiurónium sókat (7a–c) képeztem. Az utolsó lépésben oxidatív klórozási, N-szulfonilezési, valamint gyűrűzárási részlépések során juthatunk a benzo-tiadiazepinekhez (8a–c). Az utolsó reakciólépés végrehajtása nem minden esetben eredményezte a várt terméket.

Munkám során kutatócsoportunk legújabb eredményeire(2) támaszkodva új szintézismódszert dolgoztam ki a szubsztituenst nem tartalmazó, illetve a metoxicsoportokkal szubsztituált, új, potenciálisan biológiailag aktív benzo-tiadiazepinek előállítására.

Referenciák:

(1) EGIS Pharm. Ltd.; Patent 2012, US2012/0252784 A1.

(2) B. Nyulasi, A. Németh, M. Porcs-Makkay, J. Kupai, et al. Tetrahedron, 2017, 73, 298–306.

csatolmány

szerző

 • Teski Tamara
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Nyulasi Bálint
  Laborvezető, Egis Gyógyszergyár Zrt. (külső)
 • Dr. Hornyánszky Gábor
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Richter Gedeon Nyrt. I. helyezett