Regisztráció és bejelentkezés

α-Hidroxifoszfonátok átrendeződési reakciójának vizsgálata

Kutatócsoportunkban nagy hagyományra tekint vissza az α-hidroxifoszfonátok előállítása.[1] Nemrégiben egy új, egyszerű, környezetbarát módszert dolgoztak ki ezeknek a biológiailag aktív vegyületeknek a szintézisére, mely szerint szubsztituált benzaldehidből és dialkil-foszfitból kiindulva, trietil-amin katalizátor jelenlétében jó termeléssel (80-96%) állíthatók elő α-hidroxifoszfonátok (A reakcióút).[2]

Ebbe a munkába bekapcsolódva célul tűztük ki α-hidroxifoszfonátok foszfátokká történő átrendeződésének vizsgálatát (B reakcióút). Munkám során különféle szerves és szervetlen bázisok jelenlétében vizsgáltuk az átrendeződést, majd tanulmányoztuk az aromás gyűrűn lévő szubsztituensek hatását a reakció kimenetelére. Vizsgálataink célját képezte az észterfunkció alkilcsoportjának reakcióra gyakorolt hatásának felderítése is. Az egyes vizsgált α-hidroxifoszfonátokra meghatároztuk az átrendeződés optimális körülményeit. Módszerünkkel az irodalomban még nem jellemzett, új vegyületeket is állítottunk elő.

Kutatásom során a Pudovik-reakció (oxovegyület és dialkil-foszfit addíciója) és az α-hidroxifoszfonátok átrendeződésének „one-pot” megvalósítását is tanulmányoztuk.

Referenciák

[1] Keglevich, G.; Tóth, V. R.; Drahos, L., Heteroatom. Chem. 2011, 22, 15–17.

[2] Keglevich, Gy.; Rádai, Z.; Kiss, N. Z., Green Proce. Synth. 2017, 6, 197–201.

csatolmány

szerző

 • Szabó Réka
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Keglevich György
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Kiss Nóra Zsuzsa
  Egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Rádai Zita
  doktoráns, (külső)

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet I. helyezett