Regisztráció és bejelentkezés

Cinkona alkaloid alapú organokatalizátorok méretnövelése szerves oldószeres nanoszűréssel történő visszaforgatásuk céljából

Cinkona alkaloid alapú organokatalizátorok méretnövelése szerves oldószeres nanoszűréssel történő visszaforgatásuk céljából

Kozma Petra, I. évf. (MSc)

Témavezető: Dr. Kupai József egyetemi adjunktus

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Kisszékelyi Péter PhD hallgató

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Az organokatalizátorok számos előnyüknek köszönhetően széleskörű alkalmazásra tettek szert az elmúlt néhány évtizedben. Jelentős képviselőik a cinkona alkaloidok, amelyek több ponton is könnyen módosítható szerkezettel rendelkező természetes szerves vegyületek. Az organokatalizátorok szintetikus értékét, magas árát és gyógyszeripari alkalmazás esetén a terméket szennyező hatását számításba véve a kutatók számára fontos cél a katalizátorok visszaforgatásának megvalósítása. A problémára megoldást jelenthet a katalizátorok molekulatömegének növelése és a reakcióelegytől szerves oldószeres nanoszűréssel (OSN) történő elválasztása.

Az OSN egy membránszeparációs technika. A módszer alapja egy membrán, amelynek különböző vegyületekre eltérő az áteresztőképessége. A retenció a részecskék méretétől, azaz a molekulatömegtől függ, azzal együtt nő.

A katalizátorok méretnövelésére több lehetőség is kínálkozik. Megvalósítható a kívánt vegyület molekuláinak központi maghoz rögzítése, dendrimerhez vagy polimer hordozóhoz kapcsolása, stb. Dolgozatomban különböző cinkona alkaloid alapú organokatalizátorok központi maghoz történő, szakirodalomban ismert rögzítési lehetőségeit foglaltam össze

(ld. 1. ábra), valamint kutatási tervet állítottam össze nagy móltömegű organokatalizátorok szintéziséhez.

1. ábra – A rögzített cinkona alkaloid alapú organokatalizátor egységek (3-5) és az alkalmazott központi magok (1, 2) szerkezete

csatolmány

szerző

  • Kozma Petra
    Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kupai József
    egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom