Regisztráció és bejelentkezés

Az 5-szubsztituált indolszármazékok potenciális bioaktív származékainak szintézise enantioszelektív Michael-reakcióval

Az 5-szubsztituált indolszármazékok potenciális bioaktív származékainak szintézise enantioszelektív Michael-reakcióval

Tóth Blanka, IV. évf. (BSc)

Témavezető: Dr. Kupai József egyetemi adjunktus

BME Szerves kémia és Technológia Tanszék

Konzulensek: Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

BME Szerves kémia és Technológia Tanszék

Kisszékelyi Péter PhD hallgató

BME Szerves kémia és Technológia Tanszék

Az indol-vázat tartalmazó molekulák közül számos mutat bioaktivitást, így ezen vegyületek sztereoszelektív szintézise kiemelt figyelmet élvez a szerves szintetikus kémia területén. A Michael-addíció, egy sokat vizsgált reakció az aszimmetrikus szintézisek közül. A reakció szén-szén kötés kialakítására alkalmas, amely során egy karbanion épül be egy telítetlen rendszerbe, valamint új sztereogén centrum jön létre a molekulában. Az aszimmetrikus organokatalizátorok alkalmazása nagy jelentősségel bír és rohamos fejlődésnek indult az aszimmetrikus Michael-addícióknál. Ezen belül nagy reaktivitásuk és enantioszelektivitásuk miatt a cinkona alkaloidok kiemelt szerepet élveznek.

Jelen munkánk során célul tűztük ki különböző indol-származékok cinkona-alkaloid katalizálta aszimmetrikus Michael-addícióját. Katalizátorként két, eltérő hidrogén-donor egységet tartalmazó cinkona-származékot (1a, ill. 1b, ld. 1. ábra) alkalmazunk, melyeket kereskedelmi forgalomban kapható kininből állítottunk elő.

Kutatásunk központjában az 5-szubsztituált indolszármazékok (2) β-nitrosztirolra (3) történő aszimmetrikus Michael-addíciója állt. Kísérleteink során összehasonlítottuk az 1a négyzetamid illetve az 1b tiokarbamid katalitikus aktivitását, illetve vizsgáltuk a reakció konverziójának, illetve enantiomerfeleslegének függését az oldószertől, illetve az indolgyűrű ötös helyzetben lévő szubsztituensétől. Az így előállított adduktok (4) potenciális bioaktivitással bírnak.

1. ábra: Cinkona alkaloidok (1ab) alkalmazása indolszármazékok (2) Michael-addíciós reakciójában

A dolgozat az OTKA (K-112289), a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj, a Richter Talentum Alapítvány, a Servier Beregi ösztöndíj és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-1-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának anyagi támogatásával készült.

csatolmány

szerző

 • Tóth Blanka
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kupai József
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom