Regisztráció és bejelentkezés

Axiális és centrális kiralitással rendelkező új, enantiomertiszta binaftil-cinkona-(tio)négyzetamid organokatalizátorok előállítása és alkalmazása enantioszelektív reakciókban

Axiális és centrális kiralitással rendelkező új, enantiomertiszta binaftil-cinkona-(tio)négyzetamid organokatalizátorok előállítása és alkalmazása enantioszelektív reakciókban

Dargó Gyula, IV. évf.(BSc)

Témavezetők: Dr. Kupai József egyetemi adjunktus

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Nagy Sándor PhD hallgató

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Az 1950-es éveken történt Contergan tragédia óta a gyógyszerekbe csak enantiomertiszta hatóanyag kerülhet. Az enantiomertiszta hatóanyag előállítására egyik lehetséges módszer a sztereoszelektív szintézisek alkalmazása, amelyek során az új, sztereogén elem szelektív kialakítása valamilyen királis indukció segítségével történhet. Kutatócsoportunkban az enantioszelektív szintézisekben a királis kölcsönhatást aszimmetrikus organokatalizátorok biztosítják.

Az organokatalízis során fématomot nem tartalmazó, kisméretű szerves molekulákat alkalmazunk a kémiai reakciók katalizátoraként. Kutatómunkámban célul tűztem ki új, aszimmetrikus, bifunkcionális, binaftil-cinkona-(tio)négyzetamid organokatalizátorok szintézisét. Az organokatalizátorokat olyan kereskedelmi forgalomban kapható kiindulási anyagokból építettem fel, mint az (R)-BINOL [(R)-1,1'-binaftil-2,2’-diol] (1), a négyzetsav dimetil észtere (2), illetve a bázikus karakterű kinin (3). (1. ábra)

1. ábra Új, aszimmetrikus organokatalizátorok előállítása

Az előállított organokatalizátorok (4ab) aktivitását enantioszelektív Michael-addíciókban vizsgáltam, amely C–C kapcsolási reakció számos biológiailag aktív gyógyszerhatóanyag (pl. prosztaglandin E1, oszeltamivir, vagy baklofen) intermedierének szintézisében kulcsfontosságú lépés lehet.

csatolmány

szerző

 • Dargó Gyula
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kupai József
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

EUROAPI Hungary Kft. Hermecz István-díj I. helyezett