Regisztráció és bejelentkezés

Pirrolidon gyűrűt tartalmazó flavonoid alkaloidok biomimetikus szintézise

Munkám során megvalósítottam hat flavonoid alkaloid, név szerint a 8-(2”-pirrolidinon-5”-il)kvercetin, a 8-(2”-pirrolidinon-5”-il)izoramnetin, a 6-(2”-pirrolidinon-5”-il)-(–)-epikatechin, a 8-(2”-pirrolidinon-5”-il)-(–)-epikatechin, a 6-(2”-pirrolidinon-5”-il)naringenin (drakoszefin A) és a 8-(2”-pirrolidinon-5”-il)naringenin (drakoszefin B) biomimetikus szintézisét. Ezeket a vegyületeket savkatalizált regioszelektív Mannich-reakcióval állítottam elő, melynek során egy N-acilimínium ion elektrofíl támadást indít a megfelelő flavonoid prekurzorra. A termékek izomerjeit preparatív HPLC technikával választották el. A reakciók regioszelektivitása megfelelt a természetes forrásból izolált izomerarányoknak. A szintetizált flavonoid alkaloidok fő izomerjeinek fizikai-kémiai tulajdonságait is vizsgálták.

szerző

  • Spaits András
    Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Hazai László
    egyetemi magántanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék