Regisztráció és bejelentkezés

Fentiazin egységet tartalmazó szenzormolekulák szintézise és anionfelismerő-képességük vizsgálata

A szupramolekuláris kémia egyik ága, az anionreceptorok kutatása az utóbbi évtizedben gyors fejlődésnek indult. A természetben is megfigyelhető molekuláris felismerés jelenségét kihasználva számos anionszelektív szenzor- és szelektormolekula alkalmas anionok érzékelésére és elválasztására.

Az anionszenzorok egy széles csoportját képviselik a semleges, viszonylag savanyú NH-csoportot tartalmazó receptormolekulák. Ezek a molekulák hidrogénkötéssel képesek anionok komplexálására, bázikus anionok esetében pedig deprotonálódásuk is megfigyelhető.

Munkám során fentiazinból kiindulva új akirális és optikailag aktív szenzormolekulákat állítottam elő. A fentiazin alkilezését, nitrálását és oxidálását követően katalitikus hidrogénezéssel jutottam az 1 diaminoszármazékhoz, majd e kulcsintermediert felhasználva karbamid, tiokarbamid és szulfonamid típusú termékeket nyertem (2–9).

A 2, 3 és 8 anionszenzorok komplexképző tulajdonságait acetonitril oldószerben UV–látható spektroszkópiás módszerrel vizsgáltuk. Az akirális gazdamolekulák (2 és 3) fluorid-, klorid-, bromid-, jodid-, nitrát-, hidrogén-szulfát-, dihidrogén-foszfát- és acetátionnal szemben mutatott viselkedésének tanulmányozása közben egyes esetekben deprotonált komplex megjelenését is igazoltuk. A 8 tetraacetilglükóz egységet tartalmazó optikailag aktív receptormolekula és N-védett fenilglicin tetrabutilammónium-sók kölcsönhatása esetén tanulmányoztuk a fenilglicin aminocsoportján lévő védőcsoport térkitöltésének a komplex stabilitására és az enantioszelektivitásra gyakorolt hatását.

csatolmány

szerző

 • Pál Dávid
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Móczár Ildikó
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Kormos Attila
  tudományos munkatárs, MTA-TTK Szerves Kémia Intézet (külső)

helyezés

II. helyezett