Regisztráció és bejelentkezés

Enantiomertiszta akridino-18-korona-6-éter szelektort tartalmazó királis állófázisok előállítása és vizsgálata

Enantiomertiszta akridino-18-korona-6-éter szelektort

tartalmazó királis állófázisok előállítása és vizsgálata

Németh Tamás, I. évf. MSc

Témavezetők: Dr. Huszthy Péter egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Dr. Tóth Tünde adjunktus

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A koronaéter alapú királis állófázisok sikeresnek bizonyultak protonált primer aminok, aminosavak és származékaik mind analitikai, mind preparatív méretű elválasztására.

Feladatom a kereskedelemből könnyen beszerezhető és viszonylag olcsó alapanyagokból kiindulva akridin egységet tartalmazó, enantiomertiszta (a királis centrumain metil-, illetve izobutilcsoportot tartalmazó) királis koronaéterek szintézise és felhasználásuk vizsgálata.

TDK munkám során többlépéses szintézissel 2 új, akridin egységet tartalmazó enantiomertiszta koronaéter szelektormolekula alapú királis állófázist állítottam elő (Ábra).

Az (R,R)-1 és (R,R)-2 királis állófázisokkal jó szelektivitással és hatékonyan választottuk el a különböző királis vendégmolekulák (aminok és származékaik) enantiomerjeit.

A szintézisek kidolgozása során az akridin egységet tartalmazó prekurzorok előállításának egyes lépéseiben módosításokat hajtottam végre a termelés javítása céljából, illetve a környezetet kevésbé terhelő, olcsóbb reagenseket használtam.

A HPLC méréseket a Richter Gedeon Nyrt-ben végezték. A kutatást az OTKA PD71910 és K81127 pályázatok támogatták.

csatolmány

szerző

 • Németh Tamás
  gyógyszervegyész-mérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Huszthy Péter
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Tóth Tünde
  egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett