Regisztráció és bejelentkezés

Biodízel újszerű alkalmazása oldószermentes enzimkatalizált kinetikus rezolválásokban

Biodízel újszerű alkalmazása oldószermentes enzimkatalizált kinetikus rezolválásokban

Nagy-Győr László, MSc. II. évf.

Témavezető: Dr. Poppe László egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Boros Zoltán PhD hallgató

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Régóta ismert és használt módszer zsírsav észterek alkalmazása enzimatikus kinetikus rezolválásokban. Vinil-észterek használata előnyös, mert az acilezési reakció során kilépő vinil-alkohol acetaldehidként távozik a rendszerből ezzel tolva el az egyensúlyt a termékképződés irányába. Hátrányuk azonban, hogy előállításuk nem környezetbarát, ezen felül könnyen polimerizálódnak. Metil vagy etil-észtereket alkalmazásakor számolnunk kell azzal, hogy amennyiben a kilépő alkohol nem távozik a rendszerből,é visszafelé tolja el az egyensúly, és akár az enzimet is károsíthatja.

Munkám során a biodízelt, mint acilezőszert alkalmaztam szekunder alkoholok kinetikus rezolválásában. A reakciók megvalósítását oldószermentes közegben végeztem, a kilépő alkoholok reakcióelegyből való eltávolítását csökkentett nyomás alkalmazásával oldottam meg.

A kinetikus rezolválások során a kiindulási racém alkoholok mindkét enantiomerjét jó termeléssel nyertem ki a reakcióból, a biokatalizátorként használt enzim és a biodízel pedig kis veszteséggel, többször visszaforgatható volt. A vártakkal ellentétben az enzim aktivitása és szelektivitása a visszaforgatások során számottevően növekedett.

csatolmány

szerző

 • Nagy-Győr László
  gyógyszervegyész-mérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Poppe László
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Boros Zoltán
  tudományos segédmunkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom