Regisztráció és bejelentkezés

N-Allil-β-laktám származékok előállítása és oxidatív transzformációja

(2-Oxoazetidin-1-il)ecetsav-származékok előállítása

Szokol Bianka IV. évfolyam

Témavezető: Dr. Nagy József egyetemi docens

BME Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

Konzulens: Komjáti Balázs PhD hallgató

BME Szerves Kémiai és Technológia Tanszék

A már évtizedek óta ismert antibakteriális hatású vegyületeken kívül a β-laktámgyűrű más biológiailag aktív vegyületek farmakofór csoportja is lehet. Kutatócsoportunk évtizedes tapasztalattal rendelkezik e vegyületcsalád előállításában. Jelenlegi kutatásunk során próbálunk az eddig alkalmazott p-metoxifenil-védőcsoport helyett jól használható alternatívát találni. Választásunk az allilcsoportra esett, ami nemcsak eltávolítható, hanem akár értékes funkcióscsoportot tartalmazó oldallánccá is alakítható.

A kutatómunka során Staudinger-szintézissel, ami ketének (1) és iminek (2) [2+2] cikloaddíciója, számos új N-allil (3) - és N-(p-metoxifenil)azetidinon származék előállítására került sor. Az allilcsoport szelektív oxidációját ruténium-triklorid katalizátor segítségével sikerült megvalósítani. Ezen az úton több oxoazetidinilecetsav-származékot (4) állítottunk elő, és jellemeztünk. A védőcsoport ilyen átalakítása a β-laktámok körében újdonságnak számít. A reakció optimálása során a szükséges katalizátor mennyiségét sikerült 0,1%-ra csökkenteni. A reakció kitűnő intermediereket szolgáltat biciklusos β-laktámok előállításához. Az allil- és a p-metoxifenil-védőcsoport használhatóságát úgy hasonlítottam össze, hogy kétféleképp védett azetidin-származékokból többlépéses szintézisben azonos termékeket állítottam elő. Az allilcsoporttal végrehajtott szintézis jobb hozammal szolgáltatta a kívánt termékeket.

csatolmány

szerző

 • Szokol Bianka
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Nagy József
  docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Komjáti Balázs
  PhD hallgató, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

III. helyezett