Regisztráció és bejelentkezés

Új izotiazolo-piridinon származékok előállítása

A heterociklusos vegyületek széles körben fordulnak elő a természetben, és az élethez is nélkülözhetetlenek; a DNS és az RNS bázispárjai, valamint a legtöbb fehérje is tartalmaz heterociklusos vázat, továbbá kulcsfontosságú szerepet töltenek be többek között a sejtek anyagcseréje során is.1 A múltban számos erőfeszítés történt a gyűrűket tartalmazó kémiai rendszerek leírására és kategorizálására. Pitt és munkatársai megalkottak egy közel 25 000 heterociklusos vegyületből álló könyvtárat.2 Ebből különböző módszereket felhasználva, 3000 vegyületre szűkítették a kört, melyek az irodalomban még nem találhatóak meg, de szintetikusan előállítható. Ezek közül választottak ki 22-t, hogy ösztönözzék a szerves preparatív vegyészeket és gyógyszer kémiailag is releváns lehet.

Kutatómunkám során az egyik ilyen vegyület, az izotiazolo[5,4-b]piridin-3(2H)-on, valamint származékainak előállításával foglalkoztam. A sikeres gyűrűzárási reakció után különböző keresztkapcsolási reakciókat végeztem rajta. Célom egy olyan az irodalomban még nem ismert gyógyszermolekulák előállítása, amelyek később fragmens-alapú gyógyszerkutatási programokban alkalmazhatnak a TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjában.

1. Arora, P., Arora, V., Lamba, H. S. & Wadhwa, D. IMPORTANCE OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY: A REVIEW. IJPSR 3, 2947–2954 (2012).

2. Pitt, W. R., Parry, D. M., Perry, B. G. & Groom, C. R. Heteroaromatic Rings of the Future. Journal of Medicinal Chemistry 52, 2952–2963 (2009).

szerző

 • Hornyánszky Ágnes
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kovács Péter
  Tud. főmunkatárs, MTA TTK (külső)
 • Dr. Keserű György Miklós
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék