Regisztráció és bejelentkezés

Folyamatos kristályosítási módszer fejlesztése laboratóriumi méretben

Az elmúlt évtizedben a gyógyszeripar kiemelt figyelmet fordított a folytonos technológiák fejlesztésére és vizsgálatára, amelyet többek között a modern PAT (process analitical technology) eszközök megjelenése tett lehetővé. A folyamatos kristályosítási technológia a hagyományos, batch-alapú kristályosítás ígéretes alternatívája, amellyel számos publikáció foglalkozik.

A munkám célja az volt, hogy laboratóriumi méretben felépítsek egy olyan rendszert, amely képes hatóanyag minőségű termék folyamatos kristályosítására szabályozott körülmények között. Ezt aceton-víz rendszerben valósítottam meg, a spironolakton modell hatóanyag MSMPR (mixed-suspension-mixed-product-removal) reaktorban végzett kicsapásos kristályosításával.

A fejlesztő munka során (1) feltérképeztem a terner rendszer viselkedését batch-típusú kristályosítások segítségével, majd (2) felépítettem egy automatizált, folyamatosan kristályosító folyamatot. A stabilitás érdekében (3) turbiditásmérő nem-invazív alkalmazásával létrehoztam egy szintszabályozó kört, a stacioner állapot beállását és a termék állandó minőségét pedig egy (4) saját tervezésű mérőcellában on-line monitoroztam FBRM (focused beam reflectance measurement) szondával. A termék szemcseméret-eloszlásának tervezésére (5) teljes faktoriális kísérleti tervet készítettem, amely alapján az antiszolvens-arány mellett a hőmérséklet megfelelő beállítása is segíthet a kívánt szemcseméret eléréséhez.

csatolmány

szerző

 • Bosits Miklós
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Marosi György
  , Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Pataki Hajnalka
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék