Regisztráció és bejelentkezés

Desztillációs technológiák vizsgálata szénhidrogén elegy példáján

A desztilláció művelete fontos szerepet tölt be a vegyipar szeparációs eljárásai között, hiszen folyadékelegyek elválasztására ez a leggyakrabban alkalmazott módszer. A többkomponensű elegyek elválasztására több kiforrott technológia is létezik, amelyek ma is folyamatos fejlesztés alatt állnak. A fejlesztések célja korunk általános elvárásainak megfelelően az energiahatékonyság és a költségcsökkentés.

A dolgozatom témája három különböző desztillációs eljárás összehasonlító elemzése egy négykomponensű szénhidrogén elegy elválasztásának példáján. Vizsgáltam az adott elegy elválasztásához szükséges összes hagyományos kolonna-kapcsolást illetve két alternatív konstrukciót. Az alternatívák közül az egyik egy termikusan csatolt konstrukció, a másik pedig egy osztott falú kolonna. A számítások elvégzéséhez a Chemstations CHEMCAD szoftverét használtam. A munkám során elkészítettem az öt hagyományos kapcsolás, és a két alternatív konstrukció rigorózus modelljét, ezek méretezését és költségbecslését. A vizsgált folyamatstruktúrák összes költsége és energiahatékonysága alapján kiválasztottam az adott szénhidrogén elegy elválasztására leginkább alkalmas eljárást.

Irodalom:

[1] Fonyó Zsolt – Fábry György – Vegyipari Művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó 1998.

[2] Cséfalvay Edit – Deák András – Farkas Tivadar – Hanák László – Mika László Tamás – Mizsey Péter – Sawinsky János – Simándi Béla – Szánya Tibor – Székely Edit – Vágó Emese: Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok, 2012.

[3] Rév Endre – Folyamattan I. Modellezés 2014.

[4] M. Errico, B. Rong, C. E. Torres-Ortega, J. G. Segovia-Hernandez (2014) Computers and Chemical Engineering 62, 1-9.

[5] O.Annakou & P. Mizsey (1996) Industrial & Engineering Chemistry Research 35, 1877-1885.

[6] I. Dejanovic, Lj. Matijasevic, Z. Olujic (2010) Chemical Engineering and Processing 49, 559-580.

[7] CHEMCAD Version 6 User Guide, Chemstations, Inc. 2007.

szerző

  • Tarjáni Ariella Janka
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Mizsey Péter
    egyetemi tanár, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

helyezés

Jutalom