Regisztráció és bejelentkezés

Gyógyszerhatóanyagok biomimetikus oxidációs útvonalainak átfogó, elemző vizsgálata

A gyógyszerkutatás korai fázisához kapcsolódó egyik fontos feladat a hatóanyagok főként májhoz köthető metabolizmusának vizsgálata, a képződő metabolitok azonosítása, illetve egyes metabolitok előállítása. A korai vizsgálatok fő célja azon hatóanyagjelöltek azonosítása, melyek metabolizmusa fokozott és/vagy toxikus termékek képződéséhez vezet. Így a metabolikus stabilitás mellett a reaktív metabolitok képződés áll a gyógyszerjelöltek szerkezeti optimalizációs stratégiájának fókuszában.

A korai gyógyszermetabolizmus vizsgálatokat hagyományosan in vitro máj mikroszómális (endoplazmatikus retikulum) rendszerben végzik, melyek fő összetevője a gyógyszerhatóanyagok fázis I oxidációjáért elsődlegesen felelős citokróm P450 izoenzimek. Az enzimcsalád aktív centruma egy protoporfirin IX egység, melynek oxidációs mechanizmusa jól modellezhető szintetikus metalloporfirin származékokkal. A metalloporfirinek több oxidációs mechanizmussal rendelkeznek, ami a közeg pH értékének függvényében változik, ami a biomimetikus folyamaton túl specifikus oxidatív átalakulásra is lehetőséget biztosít.

A munkám során gyógyszerhatóanyagok átalakulását vizsgáltam porfiringyűrű mezo helyzetében p-szulfoniloxifenil-csoportokat tartalmazó, kereskedelmi forgalomban kapható szintetikus vasporfirinnel, három különböző pH-n (pH = 2,7; 4,5 és 7,4), terc-butilhidroperoxid (tBuOOH) oxidálószer jelenlétében.

Az biomimetikus átalakulás mértékét, illetve a keletkező metabolitokat HPLC-MS módszerrel vizsgálatam. Ennek megfelelőn a vegyületek biomimetikus oxidációját a konverzióval, a metabolitok számával és a metabolitok szerkezetét MS alapján kapott tömegváltozás segítségével jellemeztem.

szerző

 • Mohácsi Zsombor Márton
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Balogh-Weiser Diána
  adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Balogh György Tibor
  egyetemi tanár, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
 • Decsi Balázs
  Egyetemi tanársegéd, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

helyezés

III. helyezett