Regisztráció és bejelentkezés

Acetilszalicilsav segédanyagos kristályosítása integrált tartály- és csőkristályosító rendszerben

A gyógyszeriparban a kristályosítás a hatóanyagszintézis és a készítménytechnológia határterülete, melynek célja az előállított hatóanyag kinyerése, tisztítása és a kristályosítási folyamatparaméterek megfelelő megválasztásával a termék kristálymorfológiai tulajdonságainak (polimorfia, kristályhabitus, szemcseméret és -eloszlás) kedvező befolyásolása. Az utóbbi évtizedekben a különböző gyógyszerhatóságok felismerték a folyamatos technológiákban rejlő előnyöket és azok gyógyszeripari kihasználatlanságát, ezért számos olyan ajánlást fogalmaztak meg, amelyek hatására a gyógyszercégek kutatni, fejleszteni és lassanként adaptálni kezdték az egyes gyártási lépések, például a kristályosítás folyamatos változatait. A két legelterjedtebben használt folyamatos kristályosító berendezés – a tartálykristályosító (Mixed Suspension Mixed Product Removal, MSMPR) és a csőkristályosító (Tubular Crystallizer, TC) – alkalmazásával számos kutatás foglalkozik azonban eddig kevés, ezek összekapcsolását bemutató publikáció született. A termék morfológiai tulajdonságai a különféle kristályosítási segédanyagokkal is módosíthatók, bár ezek folyamatos kristályosításban történő felhasználásával szintén kevesen foglalkoztak.

Ennek megfelelően dolgozatom célja egy integrált kristályosítórendszer fejlesztése egy acetilszalicilsav (ASA) tartalmú reakcióelegy folyamatos segédanyagos kristályosítására. Munkám során egy ultrahangozott csőkristályosítót és egy túlfolyós, bukógáttal szerelt tartálykristályosítót integráltam az egyes kristályosítási folyamatok elválasztása céljából. A csőkristályosítóban az elsődleges nukleációt, míg a tartálykristályosítóban a csőkristályosítóban előállt kristályok polimer segédanyag általi agglomerációját segítettem elő. Ezzel célom a csőkristályosítóban képződő kis szemcsés termék készítménytechnológiai viselkedésének javítása a kedvező kioldódási sebesség megtartása mellett. Emellett munkám során vizsgáltam különböző kristályosítási folyamatparaméterek (hőmérséklet, összadagolási sebesség – tartózkodási idő, polimer segédanyag mennyiség) termék mennyiségre (termelés, termelékenység) és minőségére (szemcseméret, kristályhabitus, szemcseméret-eloszlás, tisztaság, gördülékenység) gyakorolt hatását. Az általam létrehozott rendszer alternatívát kínál az ASA reakcióelegy feldolgozására, valamint a kedvező mórfológiamódosításnak köszönhetően lehetőséget teremt akár a kristályosítást követő formulálási technológia egyszerűsítésére.

szerző

 • Stoffán György Nimród
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Pataki Hajnalka
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Marosi György
  , Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME VBK Dékáni Hivatal I. helyezett