Regisztráció és bejelentkezés

Szilikagélek felületmódosítása és alkalmazása lipázok szelektív adszorpciójára

TDK munkám célja felületmódosított szilikagél alapú hordozók fejlesztése és ezek alkalmazhatóságának tanulmányozása lipázok adszorpciójára. A téma keretében szilikagél hordozók felületmódosítását végeztem el különböző organoszilánokkal, mely során mintegy 20 különböző szilika alapú adszorbenst állítottam elő. A kész hordozókra különböző enzimeket rögzítettem (Burkholderia cepacia lipáz, Pseudomonas fluorescens lipáz, Candida antarctica A és B lipáz), majd az enzimkészítményeket a racém 1-feniletanol kinetikus rezolválásában vizsgáltam enantioszelektív acilezési reakción keresztül.

A felületmódosított szilikagélek alkalmasak lehetnek enzimek szelektív adszorpciójára is. Mivel a különböző lipázok különböző mértékben adszorbeálódtak az általam elkészített felületmódosított hordozókra, ezért kísérleteket végeztem különböző lipáz keverékek szelektív adszorpciójára is. Az eredmények azt mutatják, hogy ezek az adszorbensek alkalmasak lehetnek ilyen típusú enzimtisztítási műveletekre. A munka távlati célja enzimek kinyerése adszorpcióval közvetlenül fermentációs elegyekből, majd az így nyert enzimkészítmények felhasználása biokatalizátorként sztereoszelektív reakciók kivitelezésére szakaszos és folytonos, átfolyásos reaktorokban.

csatolmány

szerző

 • Abaházi Emese
  gyógyszervegyész-mérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Poppe László
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Boros Zoltán
  tudományos segédmunkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék