Regisztráció és bejelentkezés

Vírusdetektálás aptamerekkel

A humán vírusok azonosítását és diagnosztizálását nagyban megnehezíti a vírusok gyors mutációja, ezért különösen fontos olyan vírusdiagnosztikai módszerek fejlesztése, melyek fel tudják venni a versenyt a vírusok evolúciós sebességével. A jelenleg alkalmazott direkt vírusdetektálási módszerek közé tartozik a víruskultúrák izolálása és kitenyésztése, mely időigényes, a valósidejű PCR, mely magas költségekkel jár és az antitest alapú módszerek, melyek alkalmazásának határt szab a nagy szelektivitású antitestek előállításának összetettsége. Az utóbbi módszer hiányosságaira nyújthat megoldást az aptamerek használata.

Az aptamerek 20-80 nukleotid hosszú, egyszálú oligonukleotidok, melyek képesek célmolekuláikat nagy affinitással és specifitással felismerni, előállításuk in vitro szelekcióval történik, melynek körülményei igény szerint megválaszthatók. Továbbá az aptamer szelekció gyorsasága lehetőséget teremt a mutációk következtében újonnan megjelenő vírusokkal lépést tartó diagnosztikai módszerek fejlesztésére.

Kutatásunk célja olyan aptamerek szelektálása volt, melyek alkalmasak a szezonális felsőlégúti megbetegedésekért felelős RS vírus specifikus felismerésére és megkülönböztetésére a Rhinovírustól, mely a jelenlegi orvosi gyakorlatban az RS vírus fertőzéstől a tüneteik alapján megkülönböztethetetlen. Többféle metodikai megközelítéssel igazoltuk, hogy a szelektált aptamerek kiválóan alkalmasak az RS vírus detektálására akár olyan komplex biológiai mintában is, mint a garatkenet. Mindezek alapján aptamereink receptorként szolgálhatnak az RS vírusfertőzés gyors és költséghatékony diagnosztikájában.

szerző

 • Percze Krisztina Dr.
  Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Mészáros Tamás
  egyetemi docens, Semmelweis Egyetem (külső)
 • Dr. Szarka András
  egyetemi tanár, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

I. helyezett