Regisztráció és bejelentkezés

Új fluoreszcens esszé kidolgozása a gyógyszer farmakológiában fontos humán Organikus Anion Transzporter Polipeptidek aktivitásának vizsgálatára

Az Organikus Anion Transzporter Polipeptidek (OATP-k) olyan membránfehérjék, amelyek nagyméretű szerves molekulák sejtekbe történő felvételét segítik elő. Tizenegy humán OATP-t ismerünk, amelyek az emberi test számos szövetében expresszálódnak. Munkám során az OATP1B1, 1B3 és 2B1 fehérjékkel foglalkoztam. Ezek közül az OATP1B1 és 1B3 máj-specifikusan termelődnek, az OATP2B1 pedig kifejeződik a májban, a vékonybélben, a vér-agy gátban, a méhlepényben, a szívben és a vázizomban. Mindhárom fehérje szállít epesókat és nemi hormonokat. Ezen kívül számos, a klinikumban használt gyógyszer molekulával (például antivirális és kemoterápiás szerek, sztatinok) is kölcsönhatásba lépnek, ezért mutációik, polimorfizmusaik igazoltan eltérő gyógyszer farmakokinetikát eredményeznek. Ezen kívül OATP1B vagy 2B1 szubsztrátok egyidejű alkalmazásakor nem várt toxicitás léphet fel. Nagy igény van tehát gyógyszer molekulák és az OATP1B és 2B1 fehérjék kölcsönhatásának vizsgálatára. Munkám során az említett 3 fehérje és egy általunk újonnan felfedezett fluoreszcens OATP szubsztrát kapcsolatát jellemeztem. A festék transzportját áramlási citometriával vizsgáltam OATP1B1, 1B3 illetve 2B1 fehérjéket termelő Sf9 (Spodoptera frugiperda) rovarsejteken. Ezt követően az új funkcionális esszét emlős sejtek használatával fluoriméterre adaptáltam, amely lehetővé tette a módszer automatizálását. Az kidolgozott esszé felhasználható molekula könyvtárak szűrésére, ezért ígéretes eszköze lehet a jövőben a farmakológiai kutatásoknak.

csatolmány

szerző

 • Székely Virág
  Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Laczka Csilla
  tudományos munkatárs, MTA TTK, Enzimológiai Intézet (külső)
 • Patik Izabel
  PhD hallgató, MTA TTK Enzimológiai Intézet (külső)

helyezés

III. helyezett