Regisztráció és bejelentkezés

Gabonák malmi frakcióinak vizsgálata infravörös spektroszkópiai és mikroszkópiai módszerekkel

A növényi eredetű komponensek makro- és mikroszkópos infravörös (IR) vizsgálati módszereinek kidolgozása munkám alapvető célja, a komponensek kémiai tulajdonságainak, valamint a spektroszkópiai és mikroszkópiai mérési eljárások megismerésén keresztül. A közeli és közép IR spektroszkópiai módszerek információt szolgáltathatnak a vizsgált objektum adott komponensének meglétéről, illetve mennyiségéről. A mikroszkópia eszköztárával kiegészülve az összetevők eloszlásáról is képet kaphatunk.

Munkám során fajtaazonos búza, ipari körülmények között előállított, adott napok 8, 12, 16, 20, 24, 4 órakor vett standard malmi frakcióit (BL55, BL80, BL112, TL50) és egy „búza kísérleti lisztet” (BKL) vizsgáltam. A fő kémiai összetevőket (pl. keményítő, fehérje, lipid) és a fizikai tulajdonságokat (szemcseméret) elemeztem. Szoros összefüggés mutatkozott a spekt-roszkópiai mérési eljárásokkal nyert, különböző kemometriai módszerekkel (pl. főkomponenselemzés, klaszterelemzés) feldolgozott adatok – mint kémiai és fizikai ujjlenyomatok – és a malmi technológiai műveletek között. Az egymást rendszeresen követő mintavételezési időpontok miatt olyan kérdésre is választ találtam, hogy az adott frakciók minősége mennyire egyenletes, ill. az alkalmazott technológia mennyire stabil. A klasszikus spekt-roszkópiai módszerek eredményeit IR mikroszkópiával is nyomon követtem, mely ezen a kutatási területen még új technikának számít.

szerző

 • Izsó Eszter
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Gergely Szilveszter
  egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Salgó András
  , Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

III. helyezett