Regisztráció és bejelentkezés

Döntéshozó rendszer fejlesztése rákos betegek molekulárisan célzott egyénre szabott terápiájához

Mára egyértelműen bebizonyosodott, hogy a rák genetikai eredetű betegség, amelyet génjeink mutációja okoz. Ez új irányvonalat adott az onkológiai diagnosztikának és a daganatellenes gyógyszerek fejlesztésének. A feladat az, hogy minden egyes beteg esetében megtaláljuk a molekuláris célpontot, ami meghibásodott és a célpontnak megfelelően gyógyszeresen gátoljuk az okozott sejtműködési szabályozási zavart. Az utóbbi 10 évben a célzott terápia kezdeti sikerei miatt rohamosan nőtt a molekuláris adatok halmaza és az új gyógyszermolekulákkal végzett klinikai vizsgálatok száma, amelynek befogadása az onkológus számára már szinte lehetetlen.

Célunk egy olyan döntéstámogató szoftver fejlesztése az onkológusok számára, ami a tumor biomarker profilja alapján prediktálja, hogy a kezeléshez melyik célzott gyógyszer lehet hatásos, és melyik nem. A rendszer alapját a TARGETED DRUG SENSITIVITY DATABASETM képezi, amely irodalmi adatok alapján a szomatikus mutációk gyógyszerérzékenységre kifejtett hatását vizsgálja. A felépített információhalmaz folyamatosan bővíthető és hiánypótló, hiszen hasonló adatbázis még nem létezik [1]. Erre az adatbázisra egy olyan döntéshozó rendszer épül, amelynek feladata az, hogy a molekuláris diagnózis során talált biomarker mintázatnak megállapítsa a biológiai jelentőségét, és pozitív vagy negatív kapcsolatát az egyes gyógyszermolekulák hatékonyságával. A döntéshozó rendszer a TARGET-DRUG ASSOCIATION ANALYZERTM, amelyet jelenleg 17 proto-onkogén és 1 tumorszupresszor gén valamint 20 célzott gyógyszermolekula alkot.

Jövőbeli tervek közé tartozik, hogy az adatbázist a lehető legtöbb onkogénre/tumorszupresszorra kiterjesztjük és bioinformatikai módszerekkel - fehérje szerkezet modellezéssel és gyógyszermolekula dokkolással - megpróbáljuk előre jelezni a gyógyszerérzékenységet azokban az esetekben is, amelyeknél még nem áll rendelkezésre kísérletes eredmény.

Irodalom:

[1] Lahti JL, Tang GW, Capriotti E, Liu T, Altman RB. Bioinformatics and variability in drug response: a protein structural perspective. J R Soc Interface. 2012 Jul 7;9(72):1409-37.

szerző

 • Kirsch Klára
  biomérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Peták István
  tudományos igazgató, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Poppe László
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

I. helyezett