Regisztráció és bejelentkezés

Húgyhólyag-daganatos betegek műtét előtti és utáni MMP-7 szintjének meghatározása a nyirokcsomók érintettségének és a betegek túlélésének előrejelzésére

Húgyhólyag-daganatos betegek műtét előtti és utáni MMP-7 szintjének meghatározása a nyirokcsomók érintettségének és a betegek túlélésének előrejelzésére

Váradi Melinda Rita, II. évf. (MSc)

Témavezető: Dr. Szarvas Tibor tudományos főmunkatárs

Semmelweis Egyetem Urológia Klinika

Konzulens: Dr. Sveiczer Ákos egyetemi docens

BME Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

A húgyhólyagdaganat a húgyutakat érintő leggyakoribb malignus elváltozás. A betegek mintegy harmadánál a rosszabb prognózissal rendelkező izominvazív formáját diagnosztizálják. Az izominvazív hólyagdaganatok kezelésére az elsőként választandó terápia a húgyhólyag teljes sebészi eltávolítása, azaz a radikális cystectomia (RC). A műtét során nyirokcsomó-eltávolítást is végeznek, melynek szükséges mértékével kapcsolatban megoszlanak a vélemények. A radikális műtéten átesett betegek körülbelül fele öt évnél is hosszabb ideig él, míg a betegek másik fele a műtétet követően gyors metasztatikus progresszió következtében jellemzően két éven belül elhalálozik. Számos tanulmányban a nyirokcsomók tumoros érintettsége bizonyult a legmegbízhatóbb prognosztikus faktornak a cystectomián átesett betegek túlélését illetően. A napjainkban alkalmazott képalkotó diagnosztikai technikák (CT, MRI) érzékenysége főleg a kis térfogatú mikrometasztázisok kimutatásában limitált. Szükség lenne tehát olyan prognosztikus faktorokra, melyek már a műtét előtt képesek előrejelezni a nyirokcsomó-metasztázisok jelenlétét, illetve prognosztikus információt nyújtanának a betegek túlélésével kapcsolatban. Ezáltal lehetőség nyílna a nyirokcsomó-eltávolítás megfelelő mértékének (regionális vs. kiterjesztett) műtét előtti megtervezésére, továbbá a műtét utáni progresszió szempontjából magas-kockázatú csoportba tartozó betegek korai azonosítására.

Az MMP-7 a mátrix metalloproteinázok (MMP) családjába tartozó molekula, melyet közvetlenül a tumorsejtek termelnek. Korábban számos daganatféleségben kimutatták, hogy az MMP-7 fehérje emelkedett szérum szintje korrelál a metasztázisok jelenlétével, illetve a rosszabb túlélési kilátásokkal. Ezek alapján a vérszérum MMP-7 szintjének meghatározása értékes módszer lehet a metasztázisok műtét előtti kimutatására, illetve előre jelezheti a betegség progresszióját és ezzel hozzájárulhat az optimális terápiás döntések megválasztásához.

A Semmelweis Egyetem Urológia Klinikáján végzett munkám során izominvazív húgyhólyagdaganat miatt radikális cystectomián átesett betegektől származó pre-, illetve posztoperatív szérumminták MMP-7 szintjének meghatározását végeztem ELISA technikával. A vizsgálatba összesen 100 fő került bevonásra. Az eredményeket a klinikai és követési adatokkal összevetve univariancia és multivariancia analízis segítségével meghatároztuk az MMP-7 szérumszintjének prognosztikai értékét. Vizsgáltuk továbbá a preoperatív MMP-7 szinteket a regionális és kiterjesztett eltávolításnak megfelelő lokalizációhoz tartozó nyirokcsomók érintettségének függvényében.

Sikerült igazolnunk, hogy mind a műtét előtti, mind pedig a műtét utáni minták esetében az emelkedett MMP-7 szintek szignifikáns összefüggést mutatnak a betegek rövidebb túlélésével. Multivariancia analízis segítségével bizonyítottuk, hogy MMP-7 szérumszint független prognosztikus faktornak tekinthető. Eredményeink alapján kizárólag a műtét előtti MMP-7 szint alapján nem lehetséges a nyirokcsomó eltávolítás optimális kiterjedésének meghatározása. Ugyanakkor sikerült egy olyan magas rizikójú betegcsoportot azonosítani, melynek tagjai ugyan nem rendelkeznek nyirokcsomóáttétekkel, de magas MMP-7 szintjük alapján azonosíthatók és életkilátásait tekintve ugyanolyan rossz prognózisúak, mint a nyirokcsomó pozitív betegek. Ez a betegcsoport az, mely esetében az optimális terápia megválasztása érdekében létfontosságú lehet a műtét előtti MMP-7 szint meghatározása.

szerző

  • Váradi Melinda Rita
    Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Sveiczer Ákos
    egy. docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett