Regisztráció és bejelentkezés

A P2Y12 receptor kiemelt szerepe a mikroglia-idegsejt kommunikációban

Az idegrendszeri megbetegedések világszerte súlyos társadalmi-gazdasági problémát okoznak, milliók életét keserítve meg. Ugyan kiterjedt kutatások foglalkoznak ezen patológiás folyamatokkal, számos esetben nem áll rendelkezésre hatékony terápia. Ennek oka, hogy az idegrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos mechanizmusokról való ismereteink hiányosak, illetve azok szereplői ismeretlenek.

A mikroglia az agy gyulladásos folyamataiban kiemelt szerepet játszó immunsejt. Egyre több jel utal azonban arra, hogy szerepe fiziológiás körülmények között is alapvető fontosságú. TDK dolgozatomban bemutatott kutatómunkám célja a mikroglia sejtek neuronokkal való kölcsönhatásának vizsgálata és megértése fiziológiás körülmények között. A figyelmünk középpontjában egy újonnan azonosított kapcsolat szerepel, ami a mikroglia sejtek nyúlványai és az agykérgi idegsejtek sejttestje között jön létre, és kulcsfontosságú szereppel bírhat az egészséges idegrendszer működésének fenntartásában. Kísérleteink során a legfejlettebb in vivo képalkotó eszközökkel és anatómiai eljárásokkal tanulmányozzuk a szomatikus kontakt gyakoriságát, ultrastruktúráját, a kialakításában résztvevő receptorokat és sejtalkotókat, valamint ezen kapcsolat dinamikus változását. Az agyban mikroglia-specifikus, és a káros ágensek eltávolításában kulcsfontosságú P2Y12 purinerg receptor nagy mennyiségben van jelen a vizsgált szomatikus kapcsolatokban, így szerepét kiemelten vizsgáljuk.

Az újonnan feltárt kapcsolat szerepet játszhat az idegsejtek állapotának mikroglia általi monitorozásában, amely rendszer támogatása javíthat számos patológiás folyamat kimenetelén. Reményeink szerint kutatásunk segít közelebb kerülni az idegrendszeri megbetegedések mechanizmusának megértéséhez, ezáltal segítve hatékony terápiás kezelések kidolgozását.

Forrás: Fekete, R., Cserép, C., Lénárt, N. et al. Acta Neuropathol (2018) 136: 461. https://doi.org/10.1007/s00401-018-1885-0

csatolmány

szerző

 • Ujvári Katinka
  Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Pósfai Balázs
  tudományos segédmunkatárs, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (külső)
 • Dr. Denes Adam
  tud. fomunkatars, MTA KOKI (külső)

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett