Regisztráció és bejelentkezés

Biodegradálható polimer keverékek

A munka célja olyan biopolimer keverékek előállítása, amelyek megfelelnek a komposztálhatóság kritériumainak, valamint termikus és mechanikai tulajdonságaikban megközelítik a kereskedelemben használt polimereket, és megfizethetőek. Ez utóbbi szempontot figyelembe véve hőre lágyuló keményítőt kevertünk olyan polimerekkel, amelyeket biológiailag lebomlónak tartanak. Első lépésként extrúderben előállítottuk a hőre lágyuló keményítőt (TPS), amelyet kondicionált helyiségben tartottunk. A továbbiakban gyúrókamrában 50 tömeg%-ban kevertük a TPS-t az alábbi polimerekhez: polikaprolakton (PCL), politejsav (PLA), poli(hidroxi-butirát) (PHB), poli(etilén-glikol) (PEG 35000). A keverékekből és a tiszta polimerekből 3-3 db. 0,7 mm vastag lapokat préseltünk. Ezek mindegyikéből egy-egy lapot elküldtünk komposztálásra. A kiindulási és a komposztált mintákat összehasonlítottuk. Mértük tömegüket, szerkezetüket FTIR-spektroszkópiával, molekulatömegüket GPC analízissel határoztuk meg. Folyamatban van a keverékek összeférhetőségének vizsgálata is. Ebben a dolgozatban részletesen a TPS/PCL keverék jellemzéséről számolunk be.

szerző

  • Csoknyay Tamás
    Műanyag- és száltechnológiai mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Vargha Viktória
    ny.tudományos főmunkatárs, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

Jutalom