Regisztráció és bejelentkezés

Műanyagok felületi tulajdonságainak módosítása hidegplazmás eljárással

A dolgozatom során a következő műszaki és biokompatibilis polimerek plazmakezelésének hatásait tanulmányoztam: polietilén, polipropilén, polietilén-tereftalát, poliamid-6, politetrafluoroetilén, polioximetilén, poli(éter-éter-keton), poli(metil-metakrilát). Ezeknek a gyakorlatban sokrétűen felhasználásra kerülő polimereknek a felületmódosítása jelentősen javíthatja a teljesítményüket, vagy akár új felhasználási módokat tehet lehetővé.

A polimerek felületét akadálykisülés elvén működő készülékkel(dielectric barrier dicharge, DBD) kezeltem. Kémiai felületmódosító módszerekkel ellentétben ennek előnye a gazdaságosság mellett, hogy elkerülhető agresszív felületkezelő vegyszerek vagy illékony szerves oldószerek használata, amelyek környezetre káros hatással lehetnek. Más alternatív felületkezelő eljárásokkal szemben(mint például: lézer-, elektron-sugár, UV vagy gamma sugárzás), a hidegplazmás eljárások nem befolyásolják az anyag tömbi tulajdonságait. A választott módszer további előnye, hogy atmoszférikus nyomáson, levegőn történik a kezelés. Ennek nagy jelentősége van az iparban, mert alkalmazása sokkal olcsóbb, mintha hasonló alacsony nyomású plazmakezelést választatnának, mivel nem kell drága vákuum rendszert használni és amennyiben a termék kialakítási is engedi (pl.: fóliák, textilek) a plazmakezelési lépés könnyen beilleszthető folyamatos termelésbe is.

Az atmoszférikus DBD kezelés használata az iparban ugyan elterjedőben van, kutatási területeken főleg az alacsony nyomású technológiák felé terelődött a figyelem. Munkám során a DBD nem-egyensúlyi plazmakezelés felületre gyakorolt hatásait követtem figyelemmel. A kémiai és morfológiai változásokat atomerő mikroszkópiával, pásztázó elektron mikroszkópiával, peremszög méréssel, infravörös spektroszkópiával és Röntgen fotoelektron-spektroszkópiával vizsgáltam.

szerző

 • Késmárki András
  Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Klébert Szilvia
  tudományos főmunkatárs, MTA TTK Anyag-és Környezetkémiai Intézet (külső)
 • Románszki Loránd
  tudományos munkatárs, MTA TTK (külső)