Regisztráció és bejelentkezés

Polimer micella és indolszármazékok kölcsönhatásainak vizsgálata szabályozott hatóanyag-leadású rendszer fejlesztésére

TDK munkám során egy új típusú szabályozott-hatóanyag leadásra képes rendszer fejlesztésére irányuló projektbe kapcsolódhattam be, melynek lényege korlátozottan oldódó hatóanyagok oldhatóságának megnövelése ’ABA’ típusú triblokk-kopolimer molekulák által létrehozott micellás oldatban. A végcél egy elektrosztatikus szálképzéssel létrehozott, szabályozott-hatóanyag leadásra képes rendszer létrehozása, modellhatóanyagokként jelen esetben indolszármazékokat alkalmazva. Ezek között számos gyógyszervegyületet (pl. vinpocetin, triptofán) találunk, valamint a természetben is nagyszámban fordulnak elő indolvázas vegyületek (pl. triptamin, gramin). Az elektrosztatikus szálak a hatóanyagtartalmú micellák hordozómátrixaként funkcionálnak. Az így létrehozott többkomponensű rendszer lehetővé teszi a száj nyálkahártyáján történő hatóanyag bevitelt, az emésztőrendszert kikerülve. Ahhoz, hogy az ilyen micellás rendszerek és a hatóanyagok közötti kölcsönhatásokat széleskörűen megismerjük, több fizikai kémiai paraméter meghatározását elvégeztem eltérő polaritású indolszármazékok esetén. A micelláris oldatok és az elektrosztatikus szálképzéssel előállított rendszerek anyagszerkezeti vizsgálatait nemcsak oldat- és szilárdfázisú NMR spektroszkópiával, hanem pásztázó elektronmikroszkópiával (SEM), illetve kisszögű röntgenszórással (SAXS) is végeztük.

szerző

  • Galgóczi Bálint
    Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Domján Attila
    tudományos főmunkatárs, Természettudományi Kutatóközpont (külső)