Regisztráció és bejelentkezés

Elektromos kettősréteggel stabilizált gömb alakú nanorészecskék önszerveződése

A kutatás során pozitív és negatív felületi töltéssel rendelkező, szűk méreteloszlású, gömb alakú arany nanorészecskéket állítottam elő nedveskémiai eljárások segítségével vizes közegben. A képződött részecskék alakját, mérteloszlásukat és felületi töltöttségüket UV-látható spektrometria, dinamikus fényszórásmérés valamint pásztázó elektronmikroszkópia alkalmazásával határoztam meg. Megvalósítottam a részecskék felületének módosítását különböző, pozitív ill. negatív töltéssel rendelkező molekulák (nátrium-merkapto-etánszulfonát, merkapto-propánsav, merkapto-hexánsav, mekaptoundekánsav, karboxilált merkapto-polietilén-glikol, merkaptoundecil-trimetilammónium-bromid) folyadékfázisú adszorpciója révén. Optimalizáltam a ligandumcsere folyamatát, valamint vizsgáltam ennek hatását a részecskestabilitásra különböző ionerősség és pH értékek mellett. Stratégiákat dolgoztam ki ellentétes töltéssel rendelkező gömb alakú arany részecskékből álló asszociátumok létrehozására a kolloid kölcsönhatások modulálásával.

szerző

 • Némedi Rita
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Deák András
  Tud. Mts., MTA EK (külső)
 • Szekrényes Dániel Péter
  Tudományos segédmunkatárs, EK (külső)
 • Dr. Hórvölgyi Zoltán
  egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék