Regisztráció és bejelentkezés

A korrelációs energia számítása nagy, nyílt héjú rendszerekre

Mára a kvantumkémiai módszerek használata gyakorlati kémiai problémák megoldásához széles körben elfogadottá vált. Ezen módszerek alkalmazhatóságát viszont komolyan korlátozza a számítási költségek rohamos növekedése a vizsgált rendszer méretével. A nagy számításigény annak a következménye, hogy az ilyen modellek nagyméretű, akár több milliárd változós egyenletrendszerek megoldásán alapulnak. Általában minél pontosabb egy módszer, annál több a változó és annál magasabb a számításigény. Ennek következtében megfelelő pontosság nagyobb (több száz atomos) molekulákra csak lokális korrelációs módszerekkel érhető el a gyakorlatban megengedhető számítási idő mellett. Ezek a módszerek kihasználják, hogy az elektronok korrelációs kölcsönhatása a köztük lévő távolsággal rohamosan csökken, így a megfelelő pontossághoz elegendő az egymáshoz közeli elektronok kölcsönhatási energiáit figyelembe venni. A lokális közelítés felhasználásával nagy molekulákra a számítási idő a rendszer méretével lineárisan skálázódik. A munkám célja, hogy lokális korrelációs módszerekkel lehetővé tegyem nagy, nyílt héjú rendszerek energiájának számolását. Ezek a molekulák részt vesznek rengeteg kémiai szempontból fontos reakcióban, pélául biokémiai folyamatokban. Így energiájuk pontos meghatározása kiemelkedő gyakorlati jelentőséggel bír. A cél érdekében implementálok, egy rendkívül hatékony nyílt héjú rendszerekre alkalmazható CCSD(T) algoritmust, ami alkalmazható lokális megközelítésekhez is.

szerző

 • Szabó Péter Bernát
  Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Dr. Kállay Mihály
  egyetemi tanár, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék
 • Dr. Nagy Péter
  tudományos munkatárs, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett