Regisztráció és bejelentkezés

Szénhidrát porkeverékek vizsgálata közeli infravörös spektroszkópiával

A gyógyszer- és élelmiszeriparban gyakran van szükség nem csak tiszta komponensek, hanem különböző porkeverékek gyors, nagy áteresztőképességű vizsgálatára. A rezgési spektroszkópiai módszerek közül a közeli infravörös (near infrared, NIR) technika roncsolásmentesen képes nem csak kémiai, hanem egyes fizikai jellemzők meghatározására is. Kutatásom során a technika alkalmazhatóságát vizsgálom különböző, eltérő fizikai és kémiai jellemzőkkel bíró szénhidrát alapú modellrendszerek mérésével. A vizsgált porkeverékek összeállításakor a célom többek között az volt, hogy bennük az egyes monoszacharidok, illetve a belőlük felépülő diszacharidok arányát meg tudjam határozni az infravörös spektrumok alapján. A keverékekről az eltérő optikai rendszerű készülékkel felvett spektrumokat különböző spektrum-előkezelési és sokváltozós adatelemző módszerekkel értékelem ki. Célom hogy megtaláljam az alkalmazott készülékek és a kiértékelési módszerek olyan kombinációját, melyet a megfelelő spektrumszakaszokon alkalmazva a későbbiekben lehetővé válhat a vizsgált rendszerekhez hasonló porkeverékek pontos minősítése akár kvalitatív, akár kvantitatív tulajdonságok alapján.

szerző

 • Gál Zalán
  Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
  alapképzés (BA/BSc)

konzulensek

 • Slezsák János
  egyetemi tanársegéd, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Gergely Szilveszter
  egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

III. helyezett