Regisztráció és bejelentkezés

Nyújtott hatóanyag-leadású tabletták in vitro kioldódásbecslése Raman-térképezéssel

Nyújtott hatóanyagleadású tabletták in vitro kioldódásbecslése Raman-térképezéssel

Zsiros Boldizsár, IV. évf. (BSc)

Témavezető: Dr. Farkas Attila tudományos munkatárs

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Dr. Galata Dorián László tudományos munkatárs

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A gyógyszerkönyvekben előírt egyik legfontosabb minőségellenőrző analitikai teszt az in vitro kioldódásvizsgálat. A gyógyszeriparban terjedő folyamatos technológiájú gyártáshoz nehézkesen igazítható kioldódásmérés kiváltására alkalmas analitikai módszer kifejlesztésére törekedtünk, mellyel a kioldódásprofil a gyártás közben, at-line/in-line meghatározható.

TDK munkámban először alkalmaztunk Raman-térképezést az in vitro kioldódásprofil roncsolásmentes becslésére nyújtott hatóanyagleadású tablettáknál. A Raman-térkép tartalmazza a tabletta kioldódását meghatározó kémiai információkat. Megfelelő adatelemzési technikákkal ezek az információk számszerűsítve kinyerhetők a kémiai térképből.

Kísérleteink során a kioldódásprofil módosításához különböző mennyiségű és szemcseméretű hidroxipropil-metilcellulóz (HPMC) mátrixképzőt használtam, a nyújtott hatóanyagleadású tabletták készítésére. Felvettem ezen tabletták Raman-térképeit, majd meghatároztam a HPMC-koncentrációját a térképek egyes pontjaiban.

Ezután térképeket kétféle, a koncentrációk diszkretizálásán és waveleteken alapuló módszerrel hisztogramokká alakítottuk, melyeken főkomponens-analízist (PCA) végeztünk. Úgy találtuk, hogy az első két főkomponens-együttható értéke a HPMC koncentrációjával, illetve szemcseméretével függ össze.

Az egyes tabletták két főkomponens-együttható értékét bemeneti értékként használtuk mesterséges neurális hálók (ANN) tanításához, melyek kielégítő pontossággal jósolták meg a vizsgált tabletták in vitro kioldódásgörbéit.

A kísérleteinkben használt módszerek lefektetik az alapjait egy jóval nagyobb volumenű kioldódásbecslésnek, amint a Raman-térképezés gyorsan fejlődő technológiája lehetővé teszi minták sokaságának gyors elemzését, a technológia alkalmazhatóvá válhat folyamatos üzemben gyártott gyógyszerek gyorsabb at-line/in-line minőségellenőrzésére.

szerző

  • Zsiros Boldizsár
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Farkas Attila
    tudományos munkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom