Regisztráció és bejelentkezés

Foszfol vagy foszfetén? Melyik a megfelelő kanyar a potenciális energia felületen?

A foszfortartalmú heterociklusok régóta az érdeklődés központjában állnak, fontos felhasználási területük napjainkban az OLED-ek és a fotoelektronika. Emiatt fontos, hogy újabb és újabb ilyen vegyületeket szintetizáljunk és ezek fotofizikai tulajdonságait vizsgálatonak vessük alá.

A Kasseli Egyetemen egy új szintézis módszerrel állítottak elő foszfor tartalmú heterociklusokat, azonban a reakcióban keletkező termékek körülményektől való függésére nem találtak egyértelmű magyarázatot. A számításos kémi eszköztárával sikerült feltérképezni a mechanizmust és javaslatot is tudtunk tenni a reakciókörülmények megfelelő megválasztására, hogy a kívánt termékre tudják optimalizálni a reakciót. A végső gyűrűzáró lépésnél két izomer is keletkezhet, amit az 1. ábra mutat be. A témából a Chemistry – A European Journal újságban jelent meg közleményünk, melyet volt lehetőségünk az újság borítóján is művészi módon megjeleníteni, ahol a mechanizmus vizsgálat fontosságára hívtuk fel a figyelmet, ezzel is mutatva jelentős hozzájárulásunkat a projekthez.

1. ábra – Az 1H-foszfol, a Vinil-foszfetén és egy Allil-foszfán szerkezete, amelyek egymással konstitúciós izomeri viszonyban állnak

csatolmány

szerző

  • Kovács Máté Barnabás
    Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Kelemen Zsolt
    egyetemi adjunktus, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

Jutalom