Regisztráció és bejelentkezés

A "mentális ugrások" szerepe az NMR-spektroszkópia alapú kismolekulás szerkezetkutatásban

A tudományos állítások technikai korlátokból adódó bizonytalanságairól rendszerint beszámolnak a tudományos publikációk, viszont érdemtelenül kevés szó esik a kutatók által elkövethető gondolkodási hibákról és ezeknek pszichológiai vonatkozásairól. Ezek a tévedési lehetőségek a szerves részét képezik bármely természettudományos területnek, és többnyire az úgynevezett „mentális csapdákból” eredeztethetőek, illetve egy részük fakadhat szaktudásbeli hiányosságból is.

Ebben a dolgozatban az NMR-spektroszkópia alapú kismolekulás szerkezetmeghatározás példáján egy vázlatot kívánok nyújtani arról az igen komplex tanulási folyamatról, mely által bármely tudós szakértelme fejlődik. Ennek a fejlődésnek kulcselemei a „mentális ugrások”: azok a pillanatok, melyek során a kutató újradefiniálja saját szemléletét és megközelítését egy természettudományos probléma kapcsán. Ebben a kissé szokatlan dolgozatban három izgalmas NMR-alapú szerkezetfelderítési történetet mutatok be egy gyógyszeripari környezetben dolgozó és tanuló NMR-spektroszkópus tanulási folyamatának szempontjából.

szerző

  • Weber Márton
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, levelező BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Keglevich Péter
    egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom