Regisztráció és bejelentkezés

Szénhidrátok csomagolóanyagokon keresztül történő vizsgálata diódasoros NIR spektrofotométerrel

A korszerű minőségirányítási rendszerek egyik fontos eleme a különböző alapanyagok csomagolásának megbontását nem igénylő, emellett gyors és roncsolásmentes módszerek használata az élelmiszer- és gyógyszeripari termelés minden fázisában (pl. alapanyagok, végtermékek). Ennek megvalósítására alkalmas a közeli infravörös (near infrared, NIR) spektroszkópia is, melynek ez irányú alkalmazásával kapcsolatban több tanulmány is született már. A napjainkban elterjedt NIR technikák közül a diódasoros (diode-array, DA) optikai elrendezés rendkívül jól implementálható különböző ipari folyamatokba, mivel nem igényli a készülék és a minta közötti fizikai érintkezést. Ez a tulajdonság azonban a csomagolóanyagokon keresztül történő mérésekre hátrányos hatással is lehet különböző fényszóródási okokból, illetve az optikai úthossz standardizálásának nehézsége miatt. Szakdolgozatomhoz kapcsolódóan DA NIR spektrofotometriával vizsgálok különböző szénhidrátokat eltérő vastagságú, ipari csomagolástechnikában alkalmazott fóliákon keresztüli spektrumfelvétellel, hogy az előbbi hatásokról, és a megoldásukra alkalmazható különböző változószelekciós, illetve spektrumkezelési és adatelemzési módszerek felhasználhatóságáról képet kapjak. Ezáltal munkám kiindulási alapként, modellrendszerként szolgálhat akár további kutatásokhoz, akár a technika ipari alkalmazásba vételéhez.

szerző

  • Tóth Máté
    Biomérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Slezsák János
    egyetemi tanársegéd, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom