Regisztráció és bejelentkezés

Összetett anionokat tartalmazó szervetlen sók ATR FT-IR spektroszkópiai vizsgálata

Az ionos szervetlen anyagok jelenlétének gyors, roncsolásmentes kimutatása több iparágban is fontos lehet, például ionos felületaktív anyagok maradványainak ellenőrzése, vagy korrodált felületek vizsgálata esetén. A csillapított teljes reflexiós Fourier-transzformációs infravörös (ATR FT-IR) spektroszkópiai vizsgálatok tárgyát döntően szerves vegyületek képezik, azonban számos szervetlen anyag is aktív a közép infravörös (MIR) tartományban. Az összetett ionokat (pl. foszfát-, karbonát-, nitrátion) tartalmazó szervetlen sókról elmondható, hogy általában könnyen azonosítható, karakterisztikus IR elnyelési sávokkal bírnak, bár korábbi kutatások során igazolták, hogy az egyes anionokhoz tartozó elnyelések pontos helyét a kationok is befolyásolják. Munkám során spektrumkönyvtárat hozok létre összetett ionokat tartalmazó szervetlen sók ATR FT-IR spektroszkópiai mérésével. Célom egyrészt az anionokhoz tartozó elnyelési sávok azonosítása, és azok összevetése a szakirodalomban található értékekkel, másrészt a vizsgált minták elkülönítése IR spektrumaik alapján, különös tekintettel a különböző anionok spektrális karakterisztikájának megkülönböztethetőségére.

szerző

 • Bajnóczi Nikolett
  Biomérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Slezsák János
  egyetemi tanársegéd, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék
 • Dr. Gergely Szilveszter
  egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet II. helyezett