Regisztráció és bejelentkezés

Kölcsönhatás 2D (π) és 3D (σ) aromás rendszerek között a karborán vegyületeiben

Az karboránok az elmúlt 60 év során folyamatosan az érdeklődés középpontjában álltak, nagy stabilitásuk és különleges (σ) aromásságuk miatt. Az utóbbi években több publikáció jelent meg olyan rendszerek vizsgálatáról, ahol a karborán klaszter két atomján keresztül kapcsolódik egy formálisan π-aromás gyűrűhöz. Ilyenkor a gyűrű aromássága ugyan csökken, de megmarad. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy egyetlen olyan rendszert sem vizsgáltak, ahol a gyűrű a klaszter bóratomjain keresztül kapcsolódik. Munkám során először kémiai számításokkal vizsgáltam, hogy ezek a tulajdonságok hogyan változnak a karborán megfelelő izomereivel (orto, meta, para), illetve a gyűrű kapcsolódási helyével. A vizsgált molekulák közül többet megpróbáltam előállítani is.

szerző

  • Kovács Máté Barnabás
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, nappali BSC
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Kelemen Zsolt
    egyetemi adjunktus, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

Dr. Pungor Ernő családja I. helyezett