Regisztráció és bejelentkezés

Elektrofil funkciós csoportok és tiol-modellvegyületek reakciója

Elektrofil funkciós csoportok és tiol-modellvegyületek reakciója

Napjainkban megnőtt az igény kovalens inhibitorok fejlesztése iránt a forgalomban lévő, jól alkalmazható hatóanyagok mintájára, valamint az elmúlt évtizedekben a témában folytatott sikeres kutatások eredményeire alapozva. Amennyiben cisztein aminosav a célpont, a fejlesztések során elengedhetetlen a megfelelő elektrofil kötőelem kiválasztása, és tiol-reaktivitásának jellemzése, amit kismolekulás tiol-modellvegyületekkel végzett kinetikai vizsgálatok segítségével tehetünk meg. Néhány, a szakirodalomból ismert, illetve a kutatócsoportunkban előállított új tiol-modellvegyület esetében, egy egyedi elektrofil fragmenskönyvtár segítségével igyekeztem feltérképezni a különböző tiol-modellvegyületek felhasználhatóságát az elektrofil- és tiol vegyületek minden kombinációjában végzett kinetikai mérések segítségével, és az így kapott eredmények összehasonlítását is elvégeztem. Tanulmányoztam továbbá a 3’,5’-bisz(trifluormetil)acetofenon tozil-, nozil- és fenilszulfonilhidrazonok, mint lehetséges karbén-alapú fotoaffinitás-kötőelemek, GSH- reaktivitását számos körülmény részletes vizsgálatával (puffer, pH, UV-besugárzás és szubsztitúciós hatás).

szerző

 • Varga Petra Regina
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Ábrányi-Balogh Péter
  tudományos munkatárs, MTA-TTK (külső)
 • Dr. Keglevich György
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet III. helyezett