Regisztráció és bejelentkezés

Pontos termokémiai számítások fluorozott etilgyökökre

Az 1990-es évek óta a fluorozott szénhidrogéneket széles körben használják hűtőközegként, habosítószerként és hajtógázként az ózonkárosító klórozott származékok helyettesítőjeként. Azonban ezeknek az anyagoknak nagy az élettartamuk és jelentős mértékben hozzájárulnak az üvegházhatáshoz. Ezen molekulák termodinamikai adatainak pontos ismerete – többek között – szükséges ahhoz, hogy az úgynevezett légköri modellek minél megbízhatóbb előrejelzésket szolgáltassanak a Föld éghajlatának alakulásáról. Munkám során a fluorozott etilgyököket vizsgáltam, ezenbelül is a CH3-CHF, CH2F-CH2 és CHF2-CH2 molekulákat.

A számításokhoz csatolt-klaszter (CC) módszereket használtam. A geometriát CCSD(T) módszerrel cc-pVQZ báziskészlettel határoztam meg. A teljes energia kiszámításához a különböző járulékok additivitását feltételeztem a következő egyenlet alapján: ETOT=E∞HF+∆E∞CCSD(T)+∆ECCSDT+∆ECCSDT(Q)+∆E∞mag+∆EZPE+∆EDBOC+∆ERel.

Az első tag (E∞HF) a teljes bázisra extrapolált Hartree-Fock energia, amit aug-cc-pVXZ (X=T,Q,5) bázisokon számolt eredményekből kaptam. ∆E∞CCSD(T) a teljes bázisra extrapolált CCSD(T) energia, amit aug-cc-pVXZ (X=Q,5) bázissal kapott eredményekből határoztam meg. ∆ECCSDT és ∆ECCSDT(Q) jelöli a CCSDT és CCSDT(Q) járulékokat, amiket cc-pVTZ, illetve cc-pVDZ bázisokon számoltam. ∆E∞mag a mag korrelációs járulék, amit az összes elektronnal számolt és a fagyott mag közelítéssel számolt CCSD(T) energiák különbségeként definiálható. Ez is teljes bázisra lett extrapolálva a cc-pCVTZ és cc-pCVQZ bázisokon kapott eredményekből. A zérusponti rezgési energiát (∆EZPE) harmonikus oszcillátor közelítést alkalmazva CCSD(T) módszerrel cc-pVQZ bázissal határoztam meg. ∆EDBOC a diagonális Born-Oppenheimer korrekció, amit CCSD módszerrel cc-pCVTZ bázissal vizsgáltam. ∆Erel pedig a skalár relativisztikus hatások járuléka. Ezenkívül vizsgáltam a rotációs és inverziós gátakat is CCSD(T)/cc-pVTZ szinten.

szerző

  • Ganyecz Ádám
    Vegyészmérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
    mesterképzés (MA/MSc)

konzulens

  • Dr. Csontos József
    tud. fomunkatars, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék