Regisztráció és bejelentkezés

Li adszorpciója részlegesen redukált grafén-oxid felületén

Az energiaéhség mostanság az élet egyik mozgatórugója, ezért kedvelt kutatási témák az energiaforrások jobb kihasználása, energiatárolás és szállítás, átalakítás fejlesztése. Kutatásaim során az energiatároláshoz és átalakításhoz (kémiai energiából elektromos energia létrehozása) kötődő Li-ionos akkumulátorok lehetséges anódjaként szereplő redukált grafén-oxid (Reduced Graphene Oxide, RGO ) és Li (ionok és atomok) interakcióját vizsgáltam kvantumkémiai módszerekkel. A grafénfelületet kondenzált policiklusos szénhidrogénekkel (koronén, ovalén) modelleztem. Számításaimban epoxi-csoportok együttes előfordulását vettem figyelembe. A Li atomok és ionok kötődési helyeit, adszorpciós energiáit és ezek hatásait a Li transzportjára ill. a grafén kapacitására vizsgáltam a részlegesen redukált grafén-oxid felületén.

csatolmány

szerző

  • Selmeci Áron
    Vegyészmérnöki alapképzési szak, levelező BSc
    alapképzés (BA/BSc)

konzulens

  • Dr. Szieberth Dénes
    docens, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

helyezés

Jutalom