Regisztráció és bejelentkezés

Potenciális biológiai aktivitással rendelkező (2-amino-3-ciano-4H-kromen-4-il)foszfonátok szintézise

Potenciális biológiai aktivitással rendelkező (2-amino-3-ciano-4H-kromen-4-il)foszfonátok szintézise

Szabó Kármen Emőke Gyógyszervegyész-mérnök MSc. I. évfolyam

Témavezető: Dr. Bálint Erika tudományos munkatárs

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulensek: Dr. Tajti Ádám tudományos segédmunkatárs

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Popovics-Tóth Nóra doktoráns

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A szerves kémiában egyre inkább előtérbe kerülnek az atomhatékony, gyors és egyszerű eljárások. Kutatócsoportunkban is több éve tanulmányozunk különféle multikomponensű reakciókat, melyek a legtöbb esetben teljesítik ezeket a feltételeket. Munkám során potenciális biológiai aktivitással rendelkező (2-amino-3-ciano-4H-kromen-4-il)foszfonát-származékok környezetbarát előállítását tűztük ki célul, mely során a reakciókat lehetőség szerint oldószer nélkül, mikrohullámú (MW) besugárzás hatására kívántuk megvalósítani.

Az optimalizáláshoz a szalicilaldehid, malonitril és dietil-foszfit reakcióját választottuk modellreakciónak. Első lépésben a különféle bázikus amin katalizátorok hatékonyságát térképeztük fel, majd a megfelelő katalizátor (pentametil-dietilén-triamin, PMDTA) kiválasztása után a katalizátormennyiség, a hőmérséklet, és a reakcióidő változtatásának hatását vizsgáltuk az átalakulás mértékére nézve. Az optimális körülmények felhasználásával a szintézist további dialkil-foszfitokra, szubsztituált szalicilaldehidekre, illetve különféle szekunder foszfin-oxidokra terjesztettük ki.

A reakciókat folyadékkromatográfiás (HPLC) mérésekkel és 31P NMR spektroszkópiával követtük. A termékek szerkezetét tisztítás után 31P, 1H és 13C NMR spektroszkópiával, valamint nagyfelbontású tömegspektroszkópiás (HRMS) vizsgálatokkal határoztuk meg. Több esetben lehetőségünk nyílt a vegyületek kristályszerkezetének tanulmányozására egykristály röntgendiffrakció segítségével. A termékek rákellenes és antibakteriális aktivitását a szegedi Avidin Kft-vel együttműködésben vizsgáltuk

csatolmány

szerző

 • Szabó Kármen Emőke
  Gyógyszervegyész-mérnöki mesterképzési szak, nappali MSc
  mesterképzés (MA/MSc)

konzulensek

 • Dr. Bálint Erika
  egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Tajti Ádám
  tudományos segédmunkatárs, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Popovics-Tóth Nóra
  doktoráns, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

BME Egyetemi Hallgatói Képviselet Jutalom