Regisztráció és bejelentkezés

Izopropil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid szintézise, reszolválása és hasznosítása szintézisekben

Izopropil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid szintézise, reszolválása és hasznosítása szintézisekben

Juhász Kinga, IV. évf.

Témavezető: Dr Keglevich György, egyetemi tanár

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

Konzulens: Bagi Péter, doktorjelölt

BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémia és Technológia Tanszékén a foszforkémiával és reszolválással foglalkozó kutatócsoport munkájába bekapcsolódva, TDK munkám során az 1-izopropil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (1) szintézisét és reszolválását tűztük ki célul. Emellett a racém és optikailag aktív izopropil-3-foszfolén-oxidból a megfelelő borán- és platina-komplexek (2 és 3) szintézisét is vizsgálni kívántuk.

Az 1-izopropil-3-metil-3-foszfolén-1-oxid (1) reszolválását TADDOL-származékokkal és a (−)-O,O’-dibenzoil-, valamint a (−)-O,O’-di-p-tolouil-borkősav savanyú Ca2+-sóival kíséreltük meg különféle oldószerekben. Megfigyeltük, hogy mind a reszolválószer, mind az oldószer jelentősen befolyásolta a reszolválás eredményességét. Munkám során kidolgoztunk egy eljárást, amellyel a racém izopropil-3-foszfolén-oxid (1) mindkét enantiomerje [(R)-1 és (S)-1] előállítható volt.

TDK munkám során a racém és optikailag aktív 1-izopropil-3-metil-3-foszfolén-borán- és platina-komplexének (2 és 3) szintézisét is megvalósítottuk. Az izopropil-3-foszfolén-oxidot (1) első lépésben deoxigéneztük, majd az így kapott foszfolént komplexképzési reakcióba vittük. Az előállított optikailag aktív platina-komplex (3) sztirol enantioszelektív hidroformilezési reakciójában alkalmazható katalizátorként.

csatolmány

szerző

 • Juhász Kinga
  vegyészmérnöki
  nappali

konzulensek

 • Dr. Keglevich György
  egyetemi tanár, Szerves Kémia és Technológia Tanszék
 • Dr. Bagi Péter
  Egyetemi adjunktus, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

helyezés

Jutalom